Kao što je poznato Gradska knjižnica Rijeka svojim korisnicima pruža mogućnost korištenja mobilne aplikacije ZaKi Book, a kroz koju je moguć pristup većini e-knjiga na hrvatskom jeziku legalno dostupnih u Hrvatskoj. 

Kako je želja Gradske knjižnice Rijeka unapređivati uslugu povodom pola godine aktivnosti usluge pripremljena je anketa čijim ispunjavanjem ćete pomoći budućem razvoju aplikacije i pristupu e-knjigama u Hrvatskoj.

Anketa je dostupna na linku ovdje, a njeno ispunjavanje ne traje dulje od 5 minuta.