Točno u podne 27.12.2012. u Narodnoj čitaonici predstavljen je 30. jubilarni broj Drenovskog lista koji je uz tiskano izdanje dobio i prikladniji elektronički oblik. 

Zahvaljujući inicijativi agilnog MO Drenova Drenovski list prikladan je za čitanje na širokom krugu e-čitača i tablet računala s obzirom da je dostupan u ePub formatu koji omogućava čitanje u iPadovoj iBook aplikaciji i MOBI formatu prikladnom za Kindle. 

Posebna zanimljivost predstavljanja bilo je izlaganje Damira Medveda koji je kroz kratku radionicu i demonstraciju E-book nije e-bauk predstavio sam proces konverzije dokumenata i alate koji i amaterima mogu koristiti u izradi publikacije pogodne za iPad i Kindle. Plan MO Drenova je sve brojeve Drenovskog lista dati na uvid javnosti u jednakom atraktivnom obliku. Medvedova prezentacija je dostupna i online.