Zaštita prava autora i korisnika, naziv je drugog po redu ovogodišnjeg stručnog seminara organiziranog za knjižničare narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije, organiziranog u suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje. Seminar je vodila prof. dr. sc. Aleksandra Horvat, profesorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Cilj seminara bio je omogućiti knjižničarima da ispravno postupaju s tiskanom i digitalnom građom u svakodnevnom radu, pri posudbi i pružanju informacija, pretraživanju, digitalizaciji zbirki i dr., a da pritom ne povrijede važeće zakonske propise o autorskom pravu i srodnim pravima te propise o zaštiti osobnih podataka. 

U prvom dijelu je prof. A. Horvat govorila o odnosu prava autora i prava korisnika, vrstama autorskog prava i načinima njihova ostvarivanja, iznimkama i ograničenjima od zaštite autorskih djela, posebice u knjižničnom poslovanju. U drugom dijelu održana je radionica u kojoj su knjižničari na nizu primjera iz prakse trebali procijeniti što odlučiti u pojedinim slučajevima u vezi s autorskim pravima.  U radu je sudjelovalo 59 knjižničara, 24 iz narodnih, 20 iz osnovnoškolskih, 15 iz srednjoškolskih knjižnica.