U Narodnoj čitaonici Gradska knjižnica Rijeka je predstavila jedinstvenu edukaciju o digitalizaciji i Europeani za male ustanove koja se odvija u okviru projekta ACCESS IT PLUS.

Jedan od ciljeva programa jest pružiti potporu za transnacionalnu mobilnost kulturno-umjetničkih djela i proizvoda, istaknula je Gorana Tuškan Mihočić

Projekt je financiran u sklopu programa Kultura 2007 – 2013, te traje do 30.09. 2013. godine. On je nastavak projekta AccessIT koji je s uspjehom razvio online obrazovne tečajeve namijenjene zaposlenicima baštinskih institucija - knjižnica, muzeja, galerija, arhiva u Grčkoj, Srbiji i Turskoj. AccessITplus nastavlja se na prethodni projekt radi uključivanja Albanije, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Hrvatske. Tijekom provođenja projekta partneri rade na osuvremenjavanju postojećih tečajeva i prevode ih na albanski, bosanski i hrvatski jezik. Nakon promidžbene kampanje u svakoj od zemalja tečajevi će biti dostupni online polaznicima. Tko uspješno završi tečaj, dobit će za to certifikat. Tijekom projekta će se osnovati i pilot digitalnih knjižnica u Albaniji, Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Hrvatskoj, a njihov će sadržaj također biti dostupan putem Europeane.

Na samom predstavljanju ravnateljica Gradske knjižnice Rijeke Gorana Tuškan Mihočić podijelila je konkretna iskustva i formalan okvir sudjelovanja u projektu. Jedan od ciljeva programa jest pružiti potporu za transnacionalnu mobilnost kulturno-umjetničkih djela i proizvoda, istaknula je Gorana Tuškan Mihočić uputivši prisutne i na potrebu daljnjeg razvijanja EU projekata.

Voditeljica projekta u Gradskoj knjižnici Rijeka Andreja Silić Švonja načinila je pregled stanja i izazova u području digitalizacije u Hrvatskoj i europskom kontekstu te predstavila same e-tečajeve. Silić Švonja je uputila na nesustavnosti i nelogičnosti u hrvatskim pristupima digitalizaciji s obzirom da se često odvijaju projekti čiji ciljevi nisu potpuno jasni i nisu u skladu s današnjim zahtjevima digitaliziranja. U tom kontekstu upravo ovaj projekt pokušava pružiti smjernice za sustavni i ujednačeniji rad, istaknula je Silić Švonja. Sami tečajevi su potpuno besplatni i namijenjeni su knjižničarima, arhivistima, muzealcima, informacijskim stručnjacima i studentima navedenih područja. Online su dostupni svima koji imaju AAI identitet u CARNetovom sustavu.

Prvi tečaj pod nazivom Digitalne riznice za male baštinske institucije pokriva pitanja: kako digitalizirati objekte kulturne baštine, kako ih pripremiti za online prezentaciju i kako ih opisati metapodacima. Uz neophodnu teorijsku pozadinu, tečaj također uključuje lekcije osmišljene tako da zaposlenicima malih institucija pokažu kako stvoriti digitalni sadržaj visoke kvalitete i daju ga na raspolaganje uslugama poput Europeane.

Drugi tečaj pod nazivom Suradnja s Europeanom namijenjen je onima koji svoj sadržaj žele proslijediti Europeani. Tečaj pokriva viziju koja stoji u pozadini Europeane i objašnjava njezinu tehničku infrastrukturu. On također pruža detaljno objašnjenje postupaka koji se moraju slijediti kako bi digitalni izvori kulturne baštine bili dostupni putem Europeane.

Praktične primjere i razvoj digitalne knjižnice GKR-a prikazala je knjižničarka Gradske knjižnice Rijeka Sara Vukušić. Vukušić je uputila na niz open source softverskih alata koje je moguće koristiti prilikom procesa digitalizacije knjiga. Prisutni su detaljno sprovedeni kroz proces skeniranja i upravljanja sadržajem u samoj digitalnoj knjižnici Gradske knjižnice Rijeka koja je trenutno u razvoju. Apeliravši na relativnu jednostavnost procesa Vukušić je ustvrdila da su najveći problem autorska prava koja traju 70 godina nakon smrti autora. Gradska knjižnica Rijeka odlučila je digitalizirati sinteze i zbornike povijesti Rijeke koji će ujedno biti dostupni i u Europeani te tako pruženi na uvid globalnoj publici.

Generalni zaključak predstavljanja je bio da male baštinske institucije kao što su arhivi, knjižnice, muzeji, galerije i slično svoju egzistenciju danas osim u materijalnom moraju osigurati i u virtualnom svijetu kako bi bile čim više vidljive, dostupne, posjećene, korištene. Gradska knjižnica Rijeka putem ovog projekta ojačava svoje kapacitete i kreće u smjeru digitalizacije.