Desetero učenika i jedna odrasla «učenica» odmah su po dolasku obukli oprave izrađene po uzoru na školske oprave učenika iz 19. st., što je pridonijelo boljem uživljavanju u sam kontekst učionice toga doba. Ugođaju su pridonijeli i pokazni primjerci poput pločice za pisanje, spužve i guščjeg pera.

Nakon uvodnih riječi voditeljice programa Sanje Štajdohar, voditeljice radionice Branka Manin i Kristina Gverčić uvele su učenike u radionicu ispitujući ih o njihovim iskustvima s muzejima te im iznijele osnovne podatke o uvjetima u učionici i razrednim pravilima koja su morala biti poštovana u 19. st. Učenici su se ispočetka spremno držali pravila o uspravnom sjedenju, tišini, obraćanju učiteljicama s «gospođice učiteljice» i sl., dok im je ponešto teže bilo razumjeti i primijeniti sva pročitana pravila o položaju tijela za pisanje te zadržati potpunu tišinu i uspravan položaj sjedenja. 

Nakon uputa i razgovora o pravilima učenici su uz pomoć voditeljica prionuli vježbanju pisanja krasopisom, kopirajući najprije slova, zatim riječi i rečenice. Tijekom vježbanja pisanja voditeljice su učenicima govorile zanimljive podatke o nekadašnjim pravilima i običajima u učionici i izvan nje, poput kažnjavanja pisanja lijevom rukom ili upisivanja nepodopština u «knjigu srama», o kažnjavanju učenika i za kršenje pravila izvan učionice i kod kuće i sl.  Upravo su se informacije o tadašnjim pravilima i propisima o ponašanju u školi, uz sam izazov pisanja perom, učenicima pokazale najzanimljivijima te su i sami komentirali današnja pravila ili iznosili svoje mišljenje o tadašnjim pravilima.

Vezano uz pravila, u učionici je cijelo vrijeme stajala i «gospođica šiba», kako su je voditeljice slikovito nazvale, no, s obzirom da su učenici rado surađivali i poštivali pravila, ovaj je put šiba ostala neiskorištena.

Nakon uvježbavanja slova, riječi i rečenica, učenici su odigrali tri igre pogađanja riječi, koje su zatim upisivali krasopisom, a na kraju su krasopisom ispisali i svoje ime na radne listove koje su dobili. Nije izostala ni domaća zadaća te su učenici dobili za ispuniti upitnik o dojmovima s radionice, a program kojim se učenicima pruža prilika za upoznavanje različitih oblika funkcionalnog pisanja nastavlja se već idući tjedan.