U organizaciji Fotokluba Rijeka fotografske radionice za mlade održavaju se već niz godina. Kroz sjajan program i polaznici su i ove godine upoznavali tajne fotografije te otkrivali nepoznatu Rijeku. Na taj način mladi ljudi ulaze u svijet kreativne fotografije, istodobno se upoznavajući s kulturološkim okvirom svoga grada kroz arhitektonsko urbanističku strukturu Rijeke. Program provodi Odbor za rad s mladima uz koordinaciju Borislava Božića. 
Svečano otvorenje uveličali su najstariji član Fotokluba, Maks Peč (99 godina) i najmlađa članica Vita Žic (1 godina), a simbolika stoljeća dodatno naglašava povijesnost našega grada na fotografijama mladih članova Fotokluba Rijeka.