U kontekstu rasprave i dvije strane koju su se "šamarale" argumentima za i protiv otvorenijeg pristupa, labavijeg shvaćanja autorskih prava i čistog piratstva naposljetku nismo sigurno da li smo smjeli koristiti tuđe izjave. U raspravi sudjeluju ivršni urednik Novog lista Jasmin Đečević, glazbenik Dražen Turina Šajeta, znanstvenik i DJ David Blažević Smeđi šećer, predstavnik Piratske stranke Anto Malbašić, a u raspravi iz publike sudjeluju i Gorana Tuškan Mihočić, Zoran Žmirić, Svetozar Nilović Tozo, Robert Širola Kjukar... 

Poslušajte: