Zatvori
hubovi:
Djeca Scena
Udruge, organizacije, ustanove...
Zvijezda da mi je biti

Zvijezda da mi je biti,
i živjet kao zvijezda
negdje visoko, visoko.

Pa da netko za mene
brojeći zvijezde kaže:
Ono je moja zvijezda.

Zvijezda da mi je biti.

Josip Pupačić