Zatvori
hubovi:
Djeca Scena
Udruge, organizacije, ustanove...
Pjesma o meni

Ako me i ne razumiješ u prvi mah, ipak se ohrabri,
ako me ne nađeš na jednome mjestu, na drugome potraži;
ja sam negdje stao i čekam tebe.

Walt Whitman