KKTP?! Što je to sad KKTP?! Ova pitanja se sigurno vrzmaju po vašim glavama. Bez brige - nema prevelike mistike i nije politička stranka - riječ je o kratici iza koje stoje "knjige koje treba prevesti". Naime, jako puno čitate i djela na stranim jezicima pa vjerujemo da je potrebno iznijeti to blago na površinu i izdavačima dati pokoju ideju za prijevod.