Kamov nas gleda kada prolazimo Kontom... Pišite, Riječani, pišite, kao da nam viče.. Ovo su priče o riječkoj književnosti, sceni, ekipi, njenim dobrim i lošim danima. Potpuno različite perspektive i fokusi na okupu...