Pa ono je darovito dijete!!! A ne bi li njegov razvoj bio uspješniji, a život ugodniji donosimo izbor iz korisne literature o darovitoj djeci. 

Richard C. Woolfson: Bistro dijete 

Ova knjiga predstavlja dragocjen vodič za roditelje koji žele poticati razvoj svoje djece. Uz stručne savjete iz ove knjige lakše ćemo prepoznati prirodne talente i sposobnosti naše djece, naročito između dvije i pol i pet godina, te potaknuti razvoj njihovih sposobnosti. 

Mira Čudina-Obradović: Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje  

Kriteriji i metode identifikacije nadarene djece, te oblici i načini rada s nadarenom djecom predstavljaju uvijek veliki problem za prosvjetne djelatnike. Djelo je nastalo iz potrebe da se odgovori na pitanje kako prepoznati nadareno dijete i kako s njime postupati. Potpunih odgovora na pitanja o nadarenosti nema, jer je osnovna karakeristika nadarenih jedinstvenost i nepredvidivost. Knjiga iznosi dosadašnje spoznaje i iskustva u radu s nadarenima, a namijenjena je svima koje pojam nadarenosti, stvaralaštva, talenta i genijalnosti zanima.

Daniel Coyle: Tajna talenta : razotkrivanje tajne o vještinama u sportu, umjetnosti, glazbi, matematici i bilo čemu drugom

Knjiga objašnjava kako talent nastaje, te kako taj svoj talent možemo razviti. Znanstvenici tvrde da je tvar mijelin temelj svakog oblika talenta, a mijelin nije određen rođenjem već raste i može se utjecati na njegov rast. Tim novootkrivenim mehanizmima mozga mogu se koristiti roditelji, treneri, učitelji da bi postigli što bolje rezultate.

Ellen Winner: Darovita djeca: mitovi i stvarnost

Proučavanje i razumijevanje darovitih pomaže nam stvoriti cjelokupnu sliku ljudskog uma, a također je potrebno za adekvatno odgajanje i obrazovanje talentiranih, smatra autorica ove knjige. Ona se usredotočila na darovitost u dva akademska područja - jezik i matematiku i dva umjetnička područja - likovnu umjetnosti glazbu. Svraćajući pogled na prirodu i vrste darovitosti, emocionalni svijet i budućnost darovitog djeteta, te na uloge koje u poticanju darovitog djeteta imaju obitelj i škola, autorica navodi devet pretpostavki o darovitosti koje su se ukorijenile u našem razmišljanju i osporava ih, služeći se pritom analizom slučajeva djece kao i najnovijim psihološkim i biološkim dokazima. Namijenjeno nastavnicima, roditeljima, stručnjacima.

pr. Hrvoje Vrgoč:  Poticanje darovite djece i učenika / 26. škola pedagoga

Zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa na temu darovitosti, koji je održan u ožujku 2002. godine u Šibeniku. Za uspješan rad s darovitim učenicima potrebna je suradnja obitelji, škole i stručnog tima, osiguravanje kvalitetnih programa za učenje, raznolikost nastavnih sadržaja, osiguravanje kvalitetnih stručnih i motiviranih učitelja te odgovarajućih uvjeta za rad. Angažirani predavači na skupu su u svojim znanstvenim izlaganjima problematizirali naznačenu temu, a tekstovi predavanja su u knjizi objavljeni u izvornom obliku.

Daroviti1

Ranko Rajović: IQ djeteta - briga roditelja 

Autor, predsjednik Odbora za darovite međunarodne udruge Mensa, u knjizi predstavlja NTC sustav učenja, usmjeren razvoju kognitivnih sposobnosti predškolske djece koji se, na različite načine, primjenjuje u 14 Europskih zemalja. Program obuhvaća vježbe za motoriku, grafomotoriku i akomodaciju oka, vježbe za stimulaciju razvoja asocijativnog razmišljanja ( apstrahiranje, vizualizacija, klasifikacija, serijacija, asocijacije, glazba) i vježbe - zagonetne priče i stimulativna pitanja, za poticanje razvoja konvergentnog i divergentnog razmišljanja. Detaljne obavijesti o programu nalaze se na adresi http://ntc.mensa.hr

Thomas von Krafft, Edwin Semke: Kako otkriti i potaknuti darovitost

Savjetnik za roditelje, pomaže otkriti potencijale koji se kriju u djetetu. Sadrži upitnike za djecu od 6 do 12 godina i njihove roditelje, kojima se pokrivaju različita područja darovitosti odnosno sposobnosti.: prostorno i logičko razmišljanje, jezične i sportske sposobnosti, praktične vještine, glazbena darovitost i umjetnička kreativnost, opća socijalna kompetencija, tolerancija i motiviranost za rad i uspjeh. Iz dobivenih rezultata roditelji mogu izraditi osobni profil talenata svojeg djeteta i pronaći brojne praktične savjete za poticanje i razvoj svakog pojedinog talenta.

Judy Galbraith: Kako prepoznati darovito dijete

"Što znači biti darovit? Znači li to biti pametan? Kreativan? Talentiran?" Ako ste se ikada zapitali ova pitanja, ova knjiga je upravo za vas. Uz duhovite ilustracije koje prate objašnjenja darovitosti - njegove karakteristike, izazove i mogućnosti, te roditeljske priče proizašle iz njihovih vlastitih iskustava, otkrit ćete što odlikuje darovitu djecu i kako možete prepoznati i potaknuti jedinstvene sposobnosti svog darovitog djeteta. 
U knjizi možete pronaći savjete i odgovore na pitanja -jesu li darovita djeca uistinu posebna, postoje li posebni programi njihova školovanja i kako mogu pomoći svom djetetu da najbolje iskoristi svoje sposobnosti? 

Jasna Cvetković-Lay: Darovito je, što ću sa sobom?

Darovitost na jednom ili više područja čini dijete drukčijim toliko da to može postati ozbiljan problem, kako za sebe tako i za njegovo okruženje. Knjiga pojašnjava fenomen kreativnosti i ima za cilj pomoći roditeljima, odgajateljima i profesorima prepoznati i odgojiti darovito dijete. Osim osvrta na posebnosti metode proučavanja darovitosti i darovitih, u knjizi se mogu naći praktično primjenjive informacije o ranoj identifikaciji i obilježjima darovite djece rane dobi, kao i savjeti o odgojnom djelovanju u nekim područjima odnosa roditelj - dijete koji roditeljima zadaju najviše problema. Autorica knjige je jedini obrazovni specijalist za ovo područje u Hrvatskoj.

Jasna Cvetković-Lay: Darovito je, što ću s njim? 

Ovaj je priručnik sinteza znanstvenih spoznaja o darovitoj djeci predškolske dobi te iskustva stečenog u neposrednom radu s darovitom djecom. Sadrži kratak prikaz fenomena darovitosti, pregled specifičnosti u ponašanju darovite djece i njihovih potreba, pregled mogućih načina rada s takvom djecom u odgojnim skupinama predškolskih ustanova i igraonica, te niz primjera praktičnih aktivnosti. Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi namijenjen je ponajprije odgajateljima, ali i stručnim suradnicima u odgojno-obrazovnim ustanovama, studentima i roditeljima.

 

Darovitost2

Jasna Cvetković - Lay: Ja hoću i mogu više 

Ovim se priručnikom autorica obraća roditeljima djeteta koje mnoge stvari čini nešto ranije, bolje, brže i možda nešto drukčije od većine ostale djece. Kao praktičar, autorica pokušava odgovoriti na tri osnovna pitanja: 1. Kako prepoznati bistro, potencijalno darovito dijete predškolske i rane školske dobi? 2. Što roditelj može učiniti za njegov razvoj? 3. Kako se nositi s nekim specifičnostima u ponašanju bistre, potencijalno darovite djece?

Sally Yahnke Walker:  Darovita djeca : vodič za roditelje i odgajatelje

Autor daje uvid u to što znači biti darovit te zašto je važno prepoznati djetetovu darovitost. Otkriva najčešće karakteristike darovitosti, odgovara na mnoga roditeljska pitanja vezana uz darovitost djece. Poglavlje o stvaranju programa za darovite opisuje načine testiranja i školovanja darovite djece, dodatnu nastavu, posebne mogućnosti studiranja, privatne škole i još mnogo toga.

Opisi djela preuzeti su iz katalog.gkr.hr

Fotografije: Ilustracije preuzete iz "Kako prepoznati darovito dijete" Judy Galbraith