...Zeusom, Homerom, Platonom i ostatkom ekipe. 

Stara Grčka i Grci za ozbiljno...

...i za školarce i za one malo starije, i za one puno starije, i za one puno ozbiljnije – – knjige sadrže brojne podatke o svim kulturološkim, političkim, religijskim, vojnim, povijesnim i civilizacijskim aspektima stare Grčke

Zamarovsky, Vojtech: Junaci antičkih mitova: leksikon grčke i rimske mitologije

"Junaci antičkih mitova" Vojtecha Zamarovskog je leksikon grčke i rimske mitologije koja je opisana kroz junake antičkih mitova: grčkih i rimskih bogova, heroja i junaka. Abecedni popis junaka omogućava brzo i lako pretraživanje. Ime svakog junaka navedeno je onako kako se izgovara u hrvatskom jeziku, a u zagradi je njegovo grčko i latinsko ime. Opisano je njegovo podrijetlo i mit u kojem se pojavljuje, a navedena su i arheološka nalazišta, muzeji i značajni umjetnički spomenici vezani uz njegovo ime.

Novak, Iva: Bogovi i junaci u grčkoj i rimskoj mitologiji

Podaci i zanimljivosti o dvanaest glavnih grčkih i rimskih bogova i božica te ostalim bogovima i božicama, junacima i mitskim bićima. Osim životopisa, za svakoga od glavnih bogova navode se simbol i osobitost, svetište, svetkovine, područje djelovanja, rodbinske veze te biljke i životinje koje se dovode s njima u vezu. Kazalo.

Regulier, Catherine: Grčka

U knjizi o staroj Grčkoj prati se razvoj društva, religije, arhitekture i umjetnosti, svih onih čimbenika važnih za sagledavanje kulture tog starog civilizacijskog žarišta. Tekst je popraćen brojnim fotografijama. Osim u okviru samostalnog izdanja, sadržaj ove knjige objavljen je i kao dio publikacije čiji je naslov "Velike civilizacije svijeta", istog izdavača.

O starim Grcima i njihovom životu...

...kako su živjeli, kako su im bile uređene kuće, kako su se odijevali, kako su učili, kojim su se sportovima bavili, koje su bogove štovali, kako su nastali njihovi mitovi i legende, …

Barsotti, Renzo: Grci: podrijetlo, povijest, umjetnost, svakodnevni život

Slikovnica u kojoj će djeca naći osnovne podatke o civilizaciji antičke Grčke i životu ljudi u to doba. Kako su stari Grci živjeli u svojim kućama, kakvim su se prijevoznim sredstvima služili, kako su se odijevali, učili, borili se, kojim su se sportovima bavili, koje su bogove štovali, i još niz drugih činjenica i zanimljivosti o podrijetlu, povijesti, religiji, umjetnosti i svakodnevnom životu starih Grka, prikazano je tekstom i crtežom na djeci pristupačan način.

Steer, Dugald: Mitologija: bozi, junaci i čudovišta drevne Grčke

Maštovito oblikovana i vrhunski dizajnirana knjiga sadrži grčke mitove i priče pa tako saznajemo kako su stvoreni bogovi, čudovišta i mitske zvijeri, kako je nastao ljudski rod, kakvi su zapravo bili vladari Olimpa - Zeus, Hera, Posejdon, Ares, Apolonije, Atena... , zašto je Pandora otvorila kutiju, kako je Jazon zadobio zlatno runo a Heraklo pobijedio Kerbera... Priče su ilustrirane crtežima i bakropisima a knjiga je opremljena i raznim umetcima koji se trebaju istražiti. Priložena je knjižica s osnovama starogrčkog jezika, veliki zemljovid stare Grčke i knjiga zmija. Među stranicama se nalazi i uzorak zlatnog runa a tu su i Pandorina kutija, karte mudrosti, kretski labirint....

Chrisp, Peter: Antička Grčka

Knjiga sadrži osnovne podatke i zanimljivosti o povijesti i kulturi antičke Grčke. U nizu bogato ilustriranih članaka uz kratak povijesni pregled daje se uvid u svakodnevni život, umijeća, vjerovanja i božanstva starih Grka, nastajanje legendi i mitova, ratovanje, umjetnost (kazalište, glazba, kiparstvo), olimpijske igre, znanost, medicinu, filozofiju, pojedine istaknute ličnosti toga doba i grčko kulturno nasljeđe. Preporučene internetske adrese omogućuju proširenje znanja o svakoj od tema a uključuju animacije, videozapise, virtualne izvore, interaktivne zagonetke, baze podataka, kronološke podatke i izvješća. Kronologija, pojmovnik, kazalo.

Chrisp, Peter: Otkrivamo antičku Grčku

Osnovni podaci i zanimljivosti o povijesti i kulturi antičke Grčke. Kroz četiri cjeline djeca saznaju o počecima antičke kulture, svakodnevnom životu, umijećima, vjerovanjima i božanstvima starih Grka, nastajanju legendi i mitova, ratovanju, kazalištu, olimpijskim igrama, pojedinim istaknutim ličnostima toga doba i grčkom kulturnom nasljeđu. Kratak i sažet tekst obilno je popraćen visokokvalitetnim fotografijama i crtežima.

Biesty, Stephen: Grčka: putovanje u Periklovu Atenu

U 5. st. pr. Kr., u vrijeme tridesetogodišnjega mira koji je nastupio nakon grčkih pobjeda nad Perzijancima, jedan se dječak ukrcava na trgovački brod svoga oca i započinje dvomjesečno putovanje od Mileta do Olimpije. Zajedno s dječakom upoznajemo najzanimljivije točke puta: otok Del, Laurijske otoke srebra, Pirej, Atenu ( Agora, Akropola i Dionizovo kazalište), Apolonov hram u Delfima, mjesto održavanja Olimpijskih igara... Saznajemo kako ljudi u staroj Grčkoj žive, što rade, u što vjeruju. Zahvaljujući ilustracijama presjeka i isječaka, građevine i prizori zorno su prikazani i dočarani u svojoj ljepoti i monumentalnosti. Pojmovnik (sadrži i grčki alfabet), kazalo.

… i na otkačen način

Deary, Terry: Otkačeni Grci

"Evo jedne knjige koja govori o otkačenim Grcima. U ovoj ćete knjizi pronaći ono o čemu vam vaš učitelj neće pričati, a to su stvari koje će vas uistinu zanimati - otkačene i stravične priče". Tako piše u uvodu ove uistinu otkačene knjige, zabavne i duhovite, koja povijesne činjenice, događaje i datume, život stanovnika u doba stare Grčke, religiju, legende i mitove, prikazuje na vrlo živopisan i upečatljiv način, tekstom, crtežom, karikaturom i stripom. Čak i oni koji uopće ne mare za povijest ne samo da će se zabaviti, nego će nešto i naučiti družeći se sa ovom knjigom.

Mitovi, priče...

...pročitajte brojne priče o grčkim junacima, bogovima, čudovištima…

Perez-Sevilla, Gabriel: Najljepši grčki mitovi i legende: najljepše legende stare Grčke za djecu 

Knjiga sadrži trideset priča o grčkim bogovima te junačkim i tragičnim djelima ljudi. Priče su izabrane iz starih grčkih mitova i legendi te prilagođene djeci.

Benna Rolandi, Silvia: Bogovi i junaci Olimpa zlatni mitovi; Mitološki rječnik

Zbirka sadrži 24 priče o grčkim bogovima i junacima ispričane na jednostavan i djeci primjeren način. Bogove, besmrtna bića, kojima je dom bio Olimp, a koji su predstavljali prirodne elemente kao i ljudske mane i vrline, upoznajemo kroz priče o Zeusu i Heri, Psihi, Erosu, Afroditi, Aresu, Hefestu, Artemidi, Apolonu, Ateni, Hermesu, Hadu i Perzefoni. Junaci su s jedne strane bili moćni i opasni, snažni i hrabri a s druge podložni mnogim ljudskim slabostima. Oni su polubožanske prirode, što znači da su djeca nekog boga i smrtnika i nisu besmrtni premda im besmrtnost može biti darovana kao nagrada za junačke pothvate. Pratimo priče o Prometeju, Heraklu, Odiseju, Ahilu, Orfeju, Tezeju, Perzeju, Jazonu... Knjiga sadrži mitološki rječnik koji daje pregled najvažnijih likova s osnovnim podacima iz njihova života.

Coats, Lucy: 100 grčkih mitova

Zbirka grčkih mitova ispričanih na jednostavan i djeci primjeren način. Priče obuhvaćaju period od prije nastanka vremena do povratka Odiseja u Itaku. Mitovi su predočeni na zanimljiv način: kao priče koje na svom dugom putu, raznim ljudima i u raznim prigodama kazuje Atik, postolar iz davnih vremena koji je pješice krenuo sa Krete na veliki pripovjedački festival u blizini Troje.

Šešelj, Zlatko, Mirić, Milan: Priče o grčkim bogovima

Knjiga sadrži osam priča o grčkim bogovima: o Prometeju koji je ljudima dao vatru; Pandori i njezinoj kutiji punoj zala; rođenju blizanaca Apolona i Artemide; lukavom Hermesu koji je nadmudrio svojeg brata Apolona; o tome kako se Atena rodila iskakanjem iz Zeusove glave i kako je Had oteo Perzefonu; o Faetontovoj želji da vozi kola svojeg oca Helija i o pobuni bogova protiv Zeusove vlasti. To supriče koje zabavljaju ali i potiču na razmišljanje govoreći o ljubavi, lakovjernosti, zlobi, vjernosti, domišljatosti, lukavosti, znatiželji, moći...

Mirić, Milan, Šešelj, Zlatko: Priče o bogovima i junacima

Mirić, Milan, Šešelj, Zlatko: Priče o grčkim junacima

Zanimljiva i bogato ilustrirana knjiga o grčkim junacima

Minozzi, Barbara: Deset priča iz grčke starine

Sadrži priče Priča o postanku svijeta i Prometeju, Argonauti i zlatno runo, Arijadnina nit, Edip i Sfinga, Perzej i meduza Gorgona, Dvanaest Heraklovih junaštava, Parisov sud, Trojanski rat, Odisej, Faetonov pad

Martelli, Stelio: Priče iz mitologije

Knjiga sadrži 34 priče iz grčke mitologije ispričane na jednostavan i djeci primjeren način. Pratimo događaje od početka Svijeta i upoznajemo se s doživljajima mitoloških junaka - Prometeja, Herakla, Dedala i Ikara, Tezeja, Jazona i argonauta, Perzeja, Orfeja, Oresta, Mide, Antigone, Ifigenije, Uliksa, Ahila... Razumijevanje teksta potkrijepljeno je mitološkim rječnikom.

Martelli, Stelio: Ilijada: Trojanski rat 

Prepričan, skraćen, pojednostavljen, djeci prilagođen Homerov ep "Ilijada". U ovoj knjizi se kroz 24 ilustrirane priče opisuje kako je nakon devet godina ratovanja Grka i Trojanaca pod zidinama Troje, u vrijeme primirja, vrhovni zapovjednik Agamemnon oteo Ahileju, najvećem grčkom junaku pod Trojom, lijepu ropkinju Brizeidu. Rasrđen zbog toga, Ahilej ne želi sudjelovati u boju, sve dok mu najveći trojanskijunak Hektor ne ubije prijatelja Patrokla. Hektor pogiba od Ahilejeve ruke u dvoboju, a u zadnjoj priči saznajemo kako je Hektor sahranjen i kako je završen trojanski rat.

Martelli, Stelio: Odiseja: Odisejeve pustolovine

Prepričan, skraćen, pojednostavljen, djeci prilagođen Homerov ep "Odiseja". Nakon desetogodišnjeg ratovanja pod Trojom mnogi su grčki vojnici i vojskovođe zalutali i nestali. U ovoj knjizi se kroz 24 ilustrirane priče opisuje Odisejevo pustolovno putovanje morem, puno opasnosti i teškoća, te njegov povratak u rodnu Itaku.

Milani, Mino: Božanstvena komedija: besmrtna priča 

Prepričan, skraćen, pojednostavljen, djeci prilagođen Danteov religiozno-didaktički spjev "Božanstvena komedija". U ovoj knjizi se kroz tri ilustrirane priče - "Pakao", "Čistilište" i "Raj", upoznajemo sa Danteovim putovanjem od središta Zemlje do najvišeg Neba; sa Vergilijem, Beatricom i mnogim drugim znamenitim i nepoznatim osobama, vragovima, prokletnicima, svecima, anđelima - ukratko, s Danteovim svijetom.

serija knjiga Mitovi antičke Grčke

Bogato ilustriran poznati mit iz antičke grčke civilizacije, s dodatnim objašnjenjima pripovijedača, prilagođen mlađem uzrastu. 

Ford, James Evelyn: Dvanaest Heraklovih poslova 

Edukativna slikovnica sadrži antički mit o Heraklovim pothvatima, prepričan i prilagođen djeci mlađe dobi. Heraklo, sin smrtne žene Alkmene i Zeusa, u stanju pomračenoga uma ubija svoju ženu i djecu. Da bi okajao svoj veliki grijeh, postaje slugom kralja Euristeja. Ovaj mu zadaje dvanaest vrlo teških zadataka. Heraklo mora ubiti nemejskog lava i lernejsku Hidru, uhvatiti kerinejsku košutu, zarobiti erimantskog vepra, očistiti Augijine staje, svladati stimfalske ptice, uhvatiti kretskog bika, ukrasti Diomedove konje, Hipolitin pojas, Gerionovu stoku i zlatne jabuke Hesperida, te dovesti psa Kerbera iz podzemnog svijeta. Rječnik, kazalo.

Malam, John: Jazon i Argonauti

Edukativna slikovnica sadrži antički mit o Jazonu i Argonautima, prepričan i prilagođen djeci mlađe dobi. Jazon je mladić koji je trebao postati kralj, ali mu je to nasljedno pravo grubo oduzeto. Povratit će prijestolje ako otme legendarno blago - čarobno zlatno runo. Ukrcava se na brod Argo i zajedno sa posadom - Argonautima , kreće u opasnu potragu. Rječnik, kazalo.

Reid, Sue: Odisejeva putovanja

Edukativna slikovnica sadrži antički mit o Odiseju, prepričan i prilagođen djeci mlađe dobi. Odisej je hrabri kralj otoka Itake. Njegova priča počinje kada se pridružuje svojim sunarodnjacima Grcima u pohodu na grad Troju. Deset godina trajala je opsada Troje, a tome je kraj učinio upravo Odisej zahvaljujući čijem su lukavstvu Grci pobijedili neprijatelja. Odisej kreće prema domovini sa flotom od dvanaest brodova i tako počinje dugotrajan put prepun opasnosti i iskušenja. Rječnik, kazalo.

Hepplewhite, Peter: Perzejeve pustolovine

Edukativna slikovnica sadrži antički mit o Perzeju, prepričan i prilagođen djeci mlađe dobi. Akrisije, kralj Arga, baca u more svoju kćer Danaju i njezina sina Perzeja, želeći izbjeći proročanstvu po kojemu će ga vlastiti unuk lišiti života. Nakon što on i majka nađu spas, Perzeja dopadne nemoguć zadatak: mora ubiti gorgonu Meduzu ako želi spasiti svoju lijepu majku Danaju od napasnog kralja Polidekta. Uz pomoć Atene i Hermesa uspijeva u svome naumu. Slijede novi pothvati - sukobljava se s titanom Atlantom, spašava lijepu Andromedu od čudovišta kojemu je trebala biti žrtvovana i obračunava se s Polidektom. Perzej, Danaja i Anromeda odlaze u Arg. Proročanstvo se ostvaruje. Rječnik, kazalo.

Ford, James Evelyn: Tezej i Minotaur

Bogato ilustriran mit iz grčke civilizacije, jedne od najvažnijih u svjetskoj povijesti. Minos je postao kralj. U tome mu je pomogao Posejdon, no, Minos nije ispunio ono što je bog mora od njega tražio. Blagoslov se pretvorio u prokletstvo. Egej, kralj Atene, iz ljubomore je naredio ubojstvo Minosovog sina Androgeja. Posejdon smišlja osvetu. Minosova žena Pasifaja rađa nakazu s dječjim tijelom i glavom bika. Taj čudni stvor dobio je ime Minotaur. A kralj Minos smislio je kako kazniti Atenjane za ubojstvo svog sina. Svake devete godine Atenjani moraju poslati na Kretu sedam mladića i sedam djevojaka za žrtvovanje. Tamo ih čeka strašna smrt. Samo ih Tezej može spasiti.

Rutherford, Peter: Trojanski drveni konj

Bogato ilustriran poznati mit iz antičke grčke civilizacije, s dodatnim objašnjenjima pripovijedača, prilagođen mlađem uzrastu. Trojanskiprinc Paris je zaveo i oteo Helenu, prelijepu ženu Menelaja. Menelaj traži pomoć kralja Mikene, brata Agamemnona koji se odazvao molbi. Okupio je vojsku i krenuo u rat. Bit će to desetogodišnji rat u kojem će se proliti mnogo krvi i u kojem će stradati mnogi hrabri ljudi, slavni ratnici. Grci će desete godine poznatom varkom ući u Troju, a Helena, zbog koje je rat počeo, pomoći će im. Troja će biti sasvim razorena i uništena što će izazvati bijes bogova i dodatne nevolje Grcima.

Znanje + 

Perrudin, Francoise: Civilizacije svijeta

a jednostavan i djeci školske dobi pristupačan način, uz mnoštvo ilustracija, knjiga donosi osnovna znanja o velikim civilizacijama koje su obilježile ljudsku povijest. Obrađeni su: Mezopotamija, Egipat, Grčka, Rim, Kina, Japan, Indija, Maye, Asteci, Inke, Vikinzi, Benin.

Baussier, Sylvie: Mitologije

Na jednostavan, djeci školske dobi pristupačan način, navode se bogovi i heroji velikih svjetskih mitologija u Mezopotamiji, Egiptu, Grčkoj, Rimskom Carstvu, Indiji, Japanu, Sjevernoj Americi, Africi, Australiji, te keltskih i vikinških mitologija, i mitologija Maya i Asteka.

Mitologija: ilustrirana enciklopedija

Harpur, James: Ratnici: taktike, trijumfi i istina o najvećim borcima u povijesti

Kreativno i maštovito dizajnirana i ilustrirana knjiga sadrži opise bitaka, junaštva, oružja i taktika ratničkih naroda, prikazuje razne vrste ratnika i upoznaje nas sa istaknutim ratničkim ličnostima. Prikazani su drevni Asirci, Spartanci, Kelti, Rimljani, Vikinzi, Mongoli, Azteci i Zului; gladijatori, samuraji, nindže i srednjovjekovni vitezovi te pojedini veliki ratnici poput Aleksandra Makedonskog. Postoji vremenska lenta događanja.

Randall Ronne: Mitovi i legende

Mitovi su najstarije priče kojima se želi objasniti svijet koji nas okružuje i naše mjesto unutar njega. Usko vezane s mitovima su legende, priče o ljudima koji su nekoć možda doista živjeli, ali su tijekom mnogih godina priče uveličale i njih i njihova junaštva , pa nam se danas čine poput bogova. Mitovi i legende u ovoj knjizi potječu iz cijeloga svijeta. Podijeljeni su u poglavlja o postanku svijeta i ljudskog roda, o vremenskim promjenama u prirodi, o prirodnim ciklusima obnove - rastu i ponovnom rađanju života, o bogovima i božicama, o ljubavi i braku, o junacima i njihovim podvizima, te o suočavanju sa smrću i prihvaćanju vlastite smrti

Preuzmi i isprintaj letak s grčkim preporukama, spremi ga u džep i lakše se snađi u knjižnici.  

*opisi djela preuzeti su iz katalog.gkr.hr