Umjetnost nije nešto suvišno. U njoj čovjek izrasta u svoju stvarnu dimenziju.

(Albert Camus)

U suradnji s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, izložba je uvrštena u program ovogodišnje manifestacije Dani europske baštine; od dana 5. listopada 2020. godine, fotografije crteža i slika bit će dostupni na web stranici Knjižnice. Kako je ovogodišnja tema obilježavanja manifestacije s naglaskom na učenju za život, Baština i obrazovanje, pokazalo se nužnim uključiti portrete hrvatskih umjetnika i znanstvenika koji su dali veliki doprinos europskoj, ali i svjetskoj baštini.

Uzimajući u obzir sve izazove, ovogodišnja participativna manifestacija u godini predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije i pozicioniranja Rijeke kao Europske prijestolnice kulture, dobiva dodatnu dimenziju.

IMG_20200929_212201 (1)

Globaliziranom društvu „ovisnom“ o informacijama, izloženi portreti percipirani su kao informacija. Prije svega, radilo bi se o recikliranju postojećih re/prezentacija osoba iz najrazličitijih sfera (javnog) života.

… „kako se zovu oči koje putuju preko svih granica da nađu čovjeka“ (Mihalić, Pupačić i Šoljan, 1966:346)…

Projekt „Dnevnik“ podloga je iz koje je niknuo i ciklus portreta: svaki novi rad (slika ili crtež) nastavak je i proširenje dnevničkog zapisa koji posreduje između subjekta i objekta, promatrača i promatranih.

„Lica su ljudi možda zagonetna slova.“ (Ujević, 1993:107)

Portreti nisu oponašanje niti redukcija tuđeg „ja“: oni su samo odabir najvjerojatnijeg, vježbanje u životu. Ono što jesmo manifestira se u svakoj pori lica, stoga je svaki portret instrument odgonetavanja tko smo i što smo, kuda i kamo idemo.

„Čovjek je biologijski predodređen da svijet izgrađuje i nastanjuje s drugima. Taj svijet postaje za njega dominantnom i konačnom zbiljom.“ (Berger i Luckmann, 1992:211)

„Emocije su, stoga, žiroskop ljudskog ponašanja, koji mu daje usmjerenje u raznolikim situacijama, tako da pojedinci mogu doživjeti pozitivna i izbjeći negativna iskustva.“ (Turner i Stets, 2011:43)

Ciklus portreta prezentiran putem virtualne izložbe, nadopunila sam dvjema slikama ženskih figura (od kojih je jedna, u sklopu samostalne izložbe, prvi put izložena u Francuskoj alijansi Split) i crtežom maske u konturi Apoksiomena. Slika „Dream“ nastala je 2012. godine kao jedan od prvih radova svojevrsne plave faze, dok je druga slika nazvana „Svibanj 2020.“ i sadrži dodatno naslikanu masku za lice kao podsjetnik na aktualno stanje i preventivne mjere kojih se trebamo pridržavati. Tako je i sa umjetnošću: dodatne preinake i prilagodbe u pripremi i provedbi umjetničkih projekata dokaz su kako je, unatoč ograničenjima, nužno nastaviti dalje.

„U dijalektici između prirode i socijalno konstruiranog svijeta preobražava se sam ljudski organizam. U istoj toj dijalektici čovjek proizvodi zbilju i time proizvodi sebe.“ (Berger i Luckmann, 1992:211)

Literatura: 

Mihalić S., Pupačić J. i Šoljan A. (1966). Antologija hrvatske poezije dvadesetog stoljeća: od Kranjčevića do danas. Zagreb: Znanje.

Ujević, T. (1993). Igračka vjetrova. Zagreb: Školska knjiga.

Berger P. L. i Luckmann T. (1992). Socijalna konstrukcija zbilje. Zagreb: Naklada Naprijed.

Turner J. H. i Stets J. E. (2011). Sociologija emocija. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

O autorici: 

Nevena Petra Piližota rođena je 1986. godine u Šibeniku, gdje je završila OŠ Petra Krešimira IV i Gimnaziju Antuna Vrančića. Godine 2010. završila je preddiplomski sveučilišni studij Slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti (Zagreb), 2011. godine diplomski sveučilišni studij Slikarstva ALU Zagreb; članica je HDLU-a. Godine 2012. magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2016. položila je državni stručni ispit, a od 2019. godine nositeljica je uvjerenja o usavršavanju za Voditeljicu pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

Nagrađena je sa višegodišnjom državnom stipendijom za izvrsnost, Otkupnom nagradom Rektorata za najbolji rad 2010., Otkupnom nagradom Erste fragmenti 7, stipendijom Nacionalne zaklade za osobito nadarene studente za akademsku godinu 2009/10., Rektorovom nagradom u akademskoj godini 2008/09.

Izlagala je na sedamnaest samostalnih i četrdesetak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

Mail: np.pilizota@gmail.com

Web: https://m.facebook.com/nevena.petra.pilizota/

https://nevenapetrapilizota.blogspot.com/

Popis radova: 

SLIKE (ulje na medijapanu)

Svibanj 2020. 100 x 75 cm.

35_rad za plakat izloºbe _Svibanj 2020

Dream. 100 x 75 cm. 2012.

2_Dream

AKVARELI NA PAPIRU (srpanj 2020.)

Ivan Vučetić. 24 x 13 cm.   

7_Ivan Vuƒetiå (izumitelj daktiloskopije)

Dušan Džamonja. 17 x 24 cm.

33_Duþan Dºamonja (kipar, akademik, autor arhitektonskih projekata)

Marija Braut. 24 x 18 cm. 

14_Marija Braut (fotografkinja)

Jakov Gotovac. 24 x 16 cm.

21_Jakov Gotovac (operni dirigent i skladatelj)

Oton Kučera. 14 x 24 cm. 

20_Oton Kuƒera (profesor, prirodoslovac, astronom, knjiºevnik)

Petar Guberina. 16 x 24 cm.       

31_Petar Guberina (jezikoslovac, fonetiƒar, teoretiƒar stilistike kao znanosti) _2 (1) (1)

Mia Čorak Slavenska. 24 x 16 cm.

27_Mia ¼orak Slavenska (prva hrvatska primabalerina)

Ivan Đikić. 13 x 24 cm.

34_Ivan Ðikiå (znanstvenik)

Emanuel Vidović. 16 x 24 cm.

26_Emanuel Vidoviå (slikar)

CRTEŽI (olovka i novinski materijal na papiru)

Vesna Parun. 100 x 70 cm. 2017.

23_21.9.2016. i 23.11.2014. (Vesna Parun)

Hello. 30 x 39 cm. 2016.

1_Hello

Ivan Meštrović. 60 x 45 cm. 2016.

22_Ivan Meþtroviå (kipar, arhitekt)

Miroslav Krleža. 60 x 45 cm. 2016.

28_Miroslav Krleºa (2016.)

3.8.2020. (Ivo Vitić). 56 x 42 cm.

30_3.8.2020.(Ivo Vitiå, arhitekt)

2.8.2020. (Ranko Marinković). 56 x 42 cm.

19_2.8.2020. (Ranko Marinkoviå)

1.8. 2020. (Ranko Marinković) 45 x 22 cm.

13_1.8.2020.(Ranko Marinkoviå, knjiºevnik i akademik)

29.10.2017. (Ivan Meštrović). 100 x 70 cm.

32_Ivan Meþtroviå

26.10.2017. (Tin Ujević). 100 x 70 cm.

25_26.10.2017. (Tin Ujeviå, pjesnik)

1.8.2020. (Ranko Marinković). 45 x 22 cm. 

13_1.8.2020.(Ranko Marinkoviå, knjiºevnik i akademik)

22.6.2017. (Vice Vukov). 100 x 70 cm.

24_22.6.2017.(Vice Vukov, estradni umjetnik, publicist i politiƒar)

28.7.2020. (Slava Raškaj). 40 x 29 cm. 

5_28.7.2020.(Slava Raþkaj, slikarica)

12.4.2017. (Slavo Striegl). 100 x 70 cm.

15_12.4.2017. (Slavo Striegl, slikar)

18.2.2018. (Dragutin Tadijanović). 100 x 70 cm.     

11_18.2.2018. (Dragutin Tadijanoviå, pjesnik)

21.9.2016. (Vesna Parun). 60 x 45 cm.

23_21.9.2016. i 23.11.2014. (Vesna Parun)

3.2.2018. (Nikola Tesla). 100 x 70 cm.

4_3.2.2018. (Nikola Tesla, elektroinºenjer i izumitelj)

15.7.2016. (A. B. Šimić). 60 x 45 cm.

8_15.7.2016. (A. B. µimiå, pjesnik, esejist, kritiƒar i prevoditelj)

2.12.2017. (Marija Jurić Zagorka). 100 x 70 cm.      

9_2.12.2017. (Marija Juriå Zagorka, knjiºevnica i prva hrvatska profesionalna novinarka)

 

CRTEŽI (olovka na papiru)

Ivan Gundulić. 20 x 15 cm. 2012.

6_Ivan Gunduliå (barokni pjesnik, epik, lirik i dramatik)

Ivan Mažuranić. 20 x 15 cm. 2012.

12_Ivan Maºuraniå (pjesnik, jezikoslovac, prevoditelj i politiƒar)

Miroslav Krleža. 35 x 30 cm. 2011.

17_Miroslav Krleºa (knjiºevnik i enciklopedist)

Vlaho Bukovac. 40 x 30 cm. 2010.

10_Vlaho Bukovac (slikar)

Maske (Apoksiomen). 40 x 30 cm. 2010.

18_Maske

Julije Knifer. 35 x 28 cm. 2008.

3_Julije Knifer (slikar)

 

Dušan Vukotić. Kolaž i olovka u boji na papiru. 36 x 29 cm. 2020.

16_Duþan Vukotiå (redatelj, scenarist, animator, crtaƒ i karikaturist)