Izrađena je edukativna video animacija o ispunjavaju logičke matrice, obaveznog priloga svakome projektnom prijedlogu za fondove Europske unije.

Animacija detaljno prolazi kroz korake u ispunjavanju logičke matrice uz korištenje konkretnog primjera vezanog uz povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom. 

Nastala je u sklopu partnerskog programa Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva MRRAK (mrrak.info) koji je financijski podržan od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a kroz Program regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini.

Programom se želi omogućiti organizacijama civilnoga društva pristup i korištenje visokokvalitetnih usluga potpore čija provedba će doprinijeti regionalnom razvoju i jačanju sposobnosti organizacija civilnoga društva. 

Video je izradio Davor Jugovac, a tekst čita Dražen Zima.