Volimo povremeno baciti pogled na kanadsku seriju "Just for Laughs" čiji je glavni junak...

...skrivena kamera i obični, nevini prolaznici koji bivaju uvučeni u najrazličitije šale. Za razliku od prilično brutalnih i čak opasnih prank/psina uradaka kakvima internet obiluje "Just For Laughs" izgleda prilično mlako.

Naravno, ono što nas je privuklo je šala pripremljena u knjižnici - korisnici su zamoljeni da stave knjigu na policu ne bi li skriveni pomagač uzrokovao padanje cijelog niza polica. Noćna mora svakog čitatelja i knjižničara.