Kontakt:

Verena Tibljaš

Tel. 098/9832-497

e-mail: gradski.bibliobus@gkri.hr