Kontakt:

Ljiljana Bevandić

Tel. 051/212-245

e-mail: sredisnjiodjel@gkri.hr

Matije Gupca 23, 51000 Rijeka