Kontakt:

Verena Tibljaš

Tel. 098/9832-498

e-mail: zupanijski.bibliobus@gkri.hr