Moj GKR” je mnogima vjerojatno već dobro poznat pod imenom kataloške funkcionalnosti “Za članove”, ali sada je nešto dostupniji, vidljiviji, a time i intimniji s vašim čitateljskim životima. U svakom slučaju želimo da osjećate kako je ovo baš vaša knjižnica.

Online korisnički profil “Moj GKR” je dostupan svim učlanjenim korisnicima Gradske knjižnice Rijeka, a za pristup je potrebno u bilo kojem odjelu ili ogranku zatražiti vaš osobni korisnički PIN koji će vam u kombinaciji s članskim brojem otvoriti vrata niza mogućnosti.

Kroz “Moj GKR” možete:

  • pratiti što trenutno imate posuđeno (više neće biti dileme da li je neka knjiga pala iza kauča ili nije)
  • vidjeti do kada vam traje posudba (naravno, nekima je mali pečat s datum draža opcija)
  • imati uvid u sve do sada posuđene knjige (ispratite svoju čitateljsku evoluciju kroz posljednjih nekoliko godina...)
  • samostalno produžiti posudbeni rok knjige (posebno korisna opcija iz topline doma)

Moj GKR” će evoluirati, funkcionalnosti povećavati i poboljšavati, nadamo se jednom i kvalitetnoj mobilnoj aplikaciji i većoj integriranosti s magazinskom tvornicom tekstova, a već možete vidjeti da se priprema i važna opcija online rezerviranja željenih naslova.

U svakom slučaju, učlanite se u Gradsku knjižnicu Rijeka za simboličnu godišnju članarinu od 50 kuna, zatražite svoj PIN te uživajte u životu s dobrim knjigama. :)