Županijski bibliobus u prvi proljetni mjesec ulazi s ponešto izmijenjenim rasporedom stajališta. Važno je napomenuti i da od 5. ožujka stajališta Općine Matulji (Veli Brgud, Zvoneća, Vele Mune, Brešca, Pasjak, Šapjane, Lipa i Rupa) preuzima vozilo Gradskog bibliobusa.

Ponedjeljak:

5. i 19. ožujka

Zoretići 15.00 – 15.45 (autobus. stajalište pored mosta)

Podkilavac 16.00 – 16.45 (pored šterne)

Dražice (centar) 17.00 – 18.30 

Ponedjeljak:

12. i 26. ožujka

NP Risnjak 08.30 – 09.15

Crni Lug 09.30 – 10.00 – 10.30 (pored škole, u centru)

Brod na Kupi 11.15 – 12.00 – 13.00 (pored škole, u centru)

Utorak:

6. i 20. ožujka

Donje Jelenje 08.15 – 10.50 (pored škole)

Podhum 11.00 – 12.00 (pored vrtića)

Dražice 12.10 – 13.30 (pored škole)

Utorak:

13. i 27. ožujka

Kupjak 08.30 – 09.30 (pored škole)

Stara Sušica 10.00 – 11.00 (pored škole)

Ravna Gora 11.15 – 12.30 – 13.45 (pored škole, u centru) 

Srijeda:

7. i 21. ožujka

Grižane-Belgrad 08.30 – 10.00 (u centru)

Drivenik 10.30 – 11.30 (pored pošte)

Tribalj 11.45 – 13.15 (pored škole) 

Srijeda:

14. i 28. ožujka

Skrad 08.30 – 09.30 – 10.40 (autobus. stajalište, pored škole )

Brod Moravice 11.00 – 12.00 – 13.00 (u centru, pored škole) 

Četvrtak:

8. i 22. ožujka

Draga Bašćanska 08.45 – 9.45 (kod Zadružnog doma)

Jurandvor 10.00 – 11.00 (autobusno stajalište)

Baška 11.30 – 12.00 - 13.15 (pored vrtića, pored hotela Atrium) 

Četvrtak:

1. 15. i 29. ožujka

Mrkopalj 08.30 – 10.00 (pored škole)

Sunger 10.15 - 11.00 (pored trgovine)

Lokve 11.30– 12.30 – 13.30 (pored škole, u centru)

Petak:

9. i 23. ožujka

Jablan 08.45 – 09.15 (pored škole)

Gomirje 09.45 – 10.35 (pored škole)

Severin na Kupi 11.00 – 12.00 (u centru)

Moravice 12.45 – 13.30 (u centru)

Petak

2. 16. i 30. ožujka

Lič 08.15 – 10.00 (pored škole)

Fužine 10.15 – 12.30 (pored benzinske postaje)

Vrata 12.45 – 13.45 (pored marketa)

*tel. 098 983 2498