Uspješno je proveden projekt umrežavanja knjižnica svih riječkih osnovnih škola u jedinstveni knjižnično-informacijski sustav narodnih i školskih knjižnica Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Navedeno znači da je kroz jedinstveni katalog http://katalog-pgz.gkr.hr moguće provjeriti naslove i njihov status u svim osnovnoškolskim knjižnicama Grada Rijeke.

Projekt je tijekom posljednje tri godine provodila Gradska knjižnica Rijeka, matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije, uz financijsku potporu Grada Rijeke.

U Gradskoj knjižnici Rijeka ističu izuzetno dobru  suradnju s Odjelom  gradske uprave za odgoj i školstvo u kojemu je prepoznata važnost i značaj ovog projekta te  je tijekom čitavog njegovog trajanja Odjel bio neizostavna logistička podrška.

Ostvarenjem funkcionalne povezanosti s matičnom knjižnicom i drugim knjižnicama u Županiji koje rade u istom mrežnom okruženju bitno je unaprijeđena djelatnost školskih knjižnica a kroz dodatnu edukaciju od strane stručnih djelatnica Gradske knjižnice Rijeka i kontinuirani rad u sustavu, povećane profesionalne kompetencije knjižničara.

Gradska knjižnica Rijeka kao županijska matična knjižnica od 2010. godine radi na umrežavanju narodnih i školskih knjižnica u jedinstveni sustav. Tada je, tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja, uz potporu Primorsko-goranske županije u sustav uključena polovica od ukupnog broja srednjih škola te isto toliko osnovnih kojima je Županija osnivač.

U razdoblju od sedam godina koliko ovaj proces traje, na području Županije u isti sustav  umreženo ukupno 77 knjižnica i to sve narodne knjižnice, 71 % knjižnica osnovnih škola, 50 % knjižnica srednjih škola, 25% knjižnica učeničkih domova te specijalna knjižnica Art kina Rijeka.  Njihovi su fondovi vidljivi i dostupni korisnicima i svim ostalim građanima na web stranicama te  putem skupnog kataloga ().http://katalog-pgz.gkr.hr

Ovaj projekt je u stručnim krugovima prepoznat kao primjer partnerstva matične knjižnice, županije i gradova kao osnivač te škola i narodnih knjižnica.