Projekt LoCloud novi je EU projekt kojem smo se službeno pridružili 13. studenoga 2013. godine, i to u sedmom mjesecu njegove provedbe, od ukupno 36 mjeseci koliko će ukupno trajati. Naš udio u projektu LoCloud uključuje sudjelovanje u testiranju mikrousluga koje će se razviti na novim digitalnim sadržajima. U suradnji s drugim zainteresiranim institucijama predviđamo digitaliziranje i obradu 500 svezaka starih novina i časopisa iz zavičajne zbirke, 500 razglednica i 500 slika iz lokalnih muzejskih zbirki. Bit ćemo uključeni i u implementaciju i diseminaciju ishoda projekta LoCloud u zemljama koje nisu obuhvaćene ovim projektom (Albanija, BiH, Crna Gora, Makedonija).

Projekt LoCloud sufinanciran je u sklopu programa CIP ICT-PSP Europske komisije uz koordinaciju Riksarkiveta (Nacionalni arhiv Norveške). Projektom upravlja MDR Partners (Consulting) Ltd. UK, a projektni su partneri čak 32 institucije iz 26 zemalja (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Island, Irska, Italija, Litva, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Španjolska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Švedska, Turska, UK).

LoCloud je mreža najboljih praksi koja će podržati male i srednje velike kulturne institucije kako bi njihov digitalni sadržaj bio dostupan putem Europeane. Koristit će se tehnologijamau oblaku i pružiti niz mikrousluga na korist pružateljima sadržaja i krajnjim korisnicima. Konzorcij uključuje snažnu grupu tehničkih partnera sa specifičnim stručnim znanjima u ključnim područjima projekta, nacionalne i regionalne agregacijske usluge ili pružatelje sadržaja koji će unijeti nove sadržaje ili testirati implementaciju usluga u oblaku, pružatelje sadržaja koji predstavljaju posebna područja (poput specijaliziranih muzeja, kućnih muzeja, narodnih knjižnica i lokalnih arhiva).

Osnovni su ciljevi projekta dodavanje sadržaja Europeani (više od 4 milijuna digitaliziranih izvora iz europskih kulturnih institucija), podrška institucijama lokalne kulturne baštine (sadržaj lokalnih muzeja, arhiva, knjižnica, arheoloških nalazišta i drugih sličnih institucija još je premalo zastupljen u Europeani, i općenito na internetu. LoCloud će podržati male i srednje velike kulturne institucije kako bi njihov digitalizirani sadržaj bio dostupan putem Europeane), izgradnja LoCloud infrastrukture u oblaku (LoCloud će ovisiti o infrastrukturi za agregaciju i pobiranje metapodataka utemeljenoj u oblaku, a namijenjenoj institucijama lokalne baštine kojima nedostaju tehnički kapaciteti za agregaciju digitalnog sadržaja ili koje nisu dio agregacijske mreže), izgradnja alata za geografsku lokaciju (LoCloud stavlja naglasak na geolokaciju i osigurat će alat koji omogućava obogaćivanje digitalnog sadržaja, nudeći koherentniju reprezentaciju raspoložive kulturne baštine određene lokacije) te izgradnja jednostavne digitalne knjižnice (LoCloud će raditi na implementaciji softvera za jednostavnu digitalnu knjižnicu za uporabu u okruženju oblaka i kompatibilnu s Europeaninim zahtjevima - to će koristiti onim pružateljima sadržaja koji trebaju korisnički privlačan i podesiv sustav za katalogiziranje svog digitalnog sadržaja i svojih metapodataka).

Kao nastavak projekta Access IT Plus razvijana baštinska digitalna knjižnica SVeVID.

EU_flag_cult_SL800_medium