Zatvori

Natječaji

Zaključeni natječaji:

Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka (Broj:    /2020 od 28. veljače 2020. godine), sukladno odredbi članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ( "Narodne novine" br.: 17/19 i 98/19 ), članka 40. stavka 1. točke 1. Zakona o ustanovama ( "Narodne novine" br.: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 22. stavka 2. Statuta Gradske knjižnice Rijeka (Broj: 369/2019 od dana 17. lipnja 2019. godine), raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Gradske knjižnice Rijeka

Sukladno odredbi članka 20. stavka 9. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i članka 22. stavka 1. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka, može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osobu koja:

-       ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

-       ima položen stručni knjižničarski ispit,

-       ima najmanje pet godina rada u knjižnici,

-       se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka.

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na mandat od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i dnevnoj tiskovini Novi list, a cjeloviti tekst natječaja možete preuzeti ovdje: 

*********************

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Gradske knjižnice Rijeka i odredbe čl. 8. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Rijeka, ravnatelj ustanove raspisuje natječaj za radno mjesto

DIPLOMIRANI KNJIŽNICAR/DIPLOMIRANA KNJIŽNIČARKA I izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

Natječaj je dostupan i na stranicama HZZ-a ovdje.

******************

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, članka 8. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Rijeka, ravnatelj ustanove raspisuje natječaj

za radno mjesto  KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA

1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad zbog povećanog obima posla.

Natječaj je dostupan i na stranicama HZZ-a ovdje.


Temeljem odredbe članka 19. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, članka 8. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Rijeka, suglasnosti suglasnosti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za kulturu,

KLASA: 612-01/19-05/16, URBROJ: 2170/01-06-10-19-14 od 10. svibnja 2019. godine, ravnatelj ustanove raspisuje natječaj

za radno mjesto POMOĆNI KNJIŽNIČAR/POMOĆNA KNJIŽNIČARKA

1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca,
(upražnjeni poslovi)

Natječaj je dostupan i na stranicama HZZ-a ovdje.


Temeljem odredbe članka 19. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, članka 8. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Rijeka i prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za kulturu, KLASA: 612-01/19-05/16, URBROJ: 2170/01-06-10-19-3 ravnatelj ustanove raspisuje natječaj za radno mjesto

DIPLOMIRANI KNJIŽNICAR/DIPLOMIRANA KNJIŽNIČARKA

1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, zbog potrebe sudjelovanja i provođenja programskih aktivnosti unutar projekta Rijeka 2020 - Europska prijetolnica kulture.

Natječaj je dostupan na stranicama HZZ-a ovdje.

******

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, članka 8. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Rijeka, ravnatelj ustanove raspisuje natječaj za radno mjesto DIPLOMIRANI KNJIŽNICAR/DIPLOMIRANA KNJIŽNIČARKA

1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, zbog potrebe sudjelovanja i provođenja programskih aktivnosti unutar projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture.

Natječaj je dostupan na stranicama HZZ-a ovdje. 

******

Gradska knjižnica Rijeka raspisala je natječaj za radno mjesto: knjižničar/knjižničarka. Natječaj sa svim potrebnim podacima dostupan je u priležećem dokumentu, te je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na sljedećem linku: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Preuzmi tekst natječaja:

Natječaj za radno mjesto knjižničar

******

Gradska knjižnica Rijeka raspisala je natječaj za radno mjesto: diplomirani knjižničar/diplomirana knjižničarka. Natječaj sa svim potrebnim podacima dostupan je u priloženom dokumentu:

******

Gradska knjižnica Rijeka raspisala je natječaj za radno mjesto: Diplomirani knjižničar/knjižničarka. Tekst natječaja sa svim potrebnim podacima objavljen je i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sljedećem linku:

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Prijave zainteresiranih kandidata primaju se od 23. do 31. ožujka 2018. godine.

Obavijest o ishodu natječaja za radno mjesto: diplomirani knjižničar/diplomirana knjižničarka

********

Gradska knjižnica Rijeka raspisala je natječaj za radno mjesto: Voditelj/Voditeljica računovodstva. Tekst natječaja sa svim potrebnim podacima objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sljedećem linku:

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Prijave kandidata primaju se od 16. veljače do 24. veljače 2018. godine.

Preuzmite cjelokupan tekst natječaja:

 

Obavijest o ishodu natječaja za radno mjesto voditelja/voditeljice računovodstva preuzmite ovdje:

********

Gradska knjižnica Rijeka raspisala je natječaj za radno mjesto: diplomirani knjižničar/diplomirana knjižničarka-pripravnik. Tekst natječaja sa svim potrebnim podacima objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na sljedećem linku:

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Prijave kandidata se primaju od 27. studenog do 5. prosinca 2017. godine.

********

Gradska knjižnica Rijeka kao poslodavac objavila je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: knjigovođa/knjigovotkinja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. Tekst natječaja sa svim potrebnim podatcima objavljen je i dostupan na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na sljedećem linku:

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Prijave zainteresiranih kandidata primaju se od 31. listopada do 8. studenoga 2017. godine.

********

Gradska knjižnica Rijeka kao poslodavac objavila je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: diplomirani knjižničar/diplomirana knjižničarka ( 1 izvršitelj) na određeno vrijeme ( zamjena) u punom radnom vremenu. Tekst natječaja sa svim potrebnim podatcima objavljen je i dostupan na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na sljedećem linku:

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Prijave zainteresiranih kandidata primaju se od 11. do 19. listopada 2017. godine.

********

Gradska knjižnica Rijeka kao poslodavac objavila je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: knjižničar/knjižničarka ( 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Tekst natječaja sa svim potrebnim podatcima objavljen je i dostupan na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na sljedećem linku:

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Prijave zainteresiranih kandidata primaju se od 30. lipnja do 7. srpnja 2017. godine.