Zatvori

Upravno vijeće

Tijela Knjižnice su: ravnatelj, upravno vijeće i stručno vijeće.

Ravnatelj

Ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka je Niko Cvjetković, dipl.knjižničar.

Knjižnicom upravlja ravnatelj.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti te obavlja druge poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Upravno vijeće

Upravno vijeće ima 5 članova, i čine ga 3 predstavnika osnivača, 1 predstavnik Stručnog vijeća i 1 predstavnik svih radnika zaposlenih u Knjižnici.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom konstituiranja Upravnog vijeća.

Aktualno Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka konstituirano je 28. veljače 2020. godine i čine ga sljedeći članovi:

1. Sandra Krpan, prof.hrvatskog jezika i književnosti (predsjednica Upravnog vijeća)

2. Ljiljana Cvjetović, prof.fizike i elektrotehnike (umirovljenica), član Upravnog vijeća

3. dr.sc. Srećko Jelušić, član Upravnog vijeća

4. Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, član Upravnog vijeća

5. Nataša Frgačić, diplomirana knjižničarka, član Upravnog vijeća

Stručno vijeće

Stručno tijelo Gradske knjižnice Rijeka  je Stručno vijeće.

Stručno vijeće čine voditelji odjela, ogranaka i stručnih knjižničarskih službi Knjižnice.

Stručno vijeće čine sljedeći članovi:

1. Jelena Stipetić Šušak, dipl.knjižničarka, Koordinatorica knjižničnog poslovanja.

2. Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, Voditeljica Županijske matične službe

3. Andreja Silić Švonja, viša knjižničarka, Voditeljica Službe obrade, nabave i zaštite knjižnične građe

4. Tanja Badanjak, dipl.knjižničarka, Voditeljica Službe za koordinaciju programa

5. Verena Tibljaš, viša knjižničarka, Voditeljica Dječjeg odjela Stribor

6. Ljiljana Bevandić, dipl.knjižničarka, Voditeljica ogranaka

7. Ante Ledenko, dipl.knjižničar, Voditelj Bibliobusne službe

8. Jadranka Fućak, dipl.knjižničarka, Voditeljica Knjižnice Čavle

9. Bogdana Čiča, dipl.knjižničarka, Voditeljica Knjižnice "Vid Omišljanin"