Kontakt:

Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, voditeljica županijske matične službe

Tel. 051 212-029; 211-139, 099 2832-499

e-mail: ljiljana.crnjar@gkri.hr

Matije Gupca 23

Središnja smo županijska narodna knjižnica koja obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije, sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnostiPravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj i odluci Ministarstva kulture Republike Hrvatske o mreži županijskih knjižnica koje unutar hrvatskog knjižničnog sustava obavljaju temeljnu matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice. Sredstva za obavljanje matične djelatnosti osiguravaju se iz državnog proračuna, a realiziraju putem Ministarstva kulture RH. 

Ustrojbena jedinica-županijska matična služba obavlja poslove prema utvrđenom planu i programu rada. U realizaciji pojedinih programa i projekata, osim voditeljice županijske matične službe, sudjeluju voditelji i zaposlenici i drugih službi Knjižnice.