Na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja" otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Nacrt je uputio  Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Savjetovanje je otvoreno do 17. svibnja 2020.