Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu objavljen je dana 15. srpnja. Rok za podnošenje prijava je od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine. Detalje teksta Poziva i on-line prijavnice možete pronaći na stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske.