Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu objavljen je dana 16. srpnja. Rok za podnošenje prijava je od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine. Detalje teksta Poziva i on-line prijavnice možete pronaći na stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske.