Ministarstvo kulture i medija objavilo je otvoreni privremeni poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Čitanjem do uključivog društva“. 

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., a usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti. Provedbom poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2017. godine za razdoblje do 2022. godine. 

Prihvatljivi prijavitelji u skupini aktivnosti A su narodne knjižnice, a u skupini aktivnosti B umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. ožujka 2021.

Detaljnije na: https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-citanjem-do-ukljucivog-drustva/20385