Na sjednici Vlade održanoj 2. studenog 2017. godine usvojena je Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine koja bi trebala pridonijeti razvoju kulture čitanja i omogućiti što većem broju građana čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem.

Razvoj čitalačke pismenosti i osposobljavanje čitatelja za aktivno i kritičko čitanje ostvaruje se putem nekoliko prioriteta (specifičnih ciljeva). Osmišljavanjem i provedbom Strategije poticat će se programi čitanja djeci u ranoj i predškolskoj te u školskoj dobi (osnovna i srednja škola) kao i u radu s odraslima. Jednako tako osnaživat će se suradnja svih sudionika uključenih u programe poticanja čitanja.

Detaljnije na stranicama Ministarstva kulture RH.

Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine