Vjesnik bibliotekara Hrvatske

http://www.hkdrustvo.hr/vbh/

Novosti Hrvatskog knjižničarskog društva

http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/

Glas NSK : časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice

http://www.nsk.hr/glas-nsk/

Informatologia

http://hrcak.srce.hr/informatologia

Libellarium : časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova

http://ozk.unizd.hr/libellarium/index.php/libellarium

Knjižničar/knjižničarka : časopis Knjižničarskog društva Rijeka

http://www.kdr.hr/drustvo/kdrcasopis.htm

Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje

http://www.knjiznicarstvo.com.hr/

Novi uvez : glasilo Zagrebačkog knjižničarskog društva

http://www.zkd.hr/novi_uvez.htm

Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

http://www.drustvo-knjiznicara-bpkp.hr/html_main/svezak_default.asp