U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  održat će se predavanje i radionica Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje.

Mjesto održavanja: Narodna čitaonica, Korzo 24

Datum i vrijeme održavanja: četvrtak, 5. svibnja 2016., 11.00 - 14.15 sati

Predavačice: Željka Butorac; prof., logopedinja

                      Dunja Marija Gabriel, prof., knjižničarska savjetnica

Sadržaj: “Građa lagana za čitanje” namijenjena je osobama koje imaju poremećaj koji izaziva teškoće u čitanju pisanju i razumijevanju teksta. U radionici će sudionici vježbati izradbu građe lagane za čitanje prema IFLA-inim smjernicama i uputama logopedske struke.

Namjena: Knjižničarima školskih i narodnih knjižnica koji rade s djecom, mladima i odraslima.

Ishodi učenja: Na kraju radionice polaznici bi trebali prepoznati djecu s poremećajem čitanja i pisanja i dobiti upute kako kreirati knjižničnu zbirku za djecu s poteškoćama u čitanju i pisanju unutar fonda knjižnice u kojoj rade.

Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati vlastito iskustvo u radu s osobama s poteškoćama u čitanju te opisati i obrazložiti metode primijenjene u radu s korisnicima s posebnim potrebama.

Obavezna prijava sudjelovanja do utorka, 3. svibnja na e-mail: ljiljana.crnjar@gkri.hr.