U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  održat će se prva ovogodišnja radionica za knjižničare Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje i to u dva termina:

- za knjižničare narodnih knjižnica: 19. veljače 2015.

- za knjižničare školskih knjižnica: 19. ožujka 2015.

Mjesto održavanja: Narodna čitaonica, Korzo 24

Vrijeme održavanja: 9.30-13.30

Radionicu vode: Verena Tibljaš, dipl. knjiž. i Vesna Kurilić, mag. bibl.

Sadržaj: Čitateljske grupe/klubovi. Povijesni razvoj. Pregled/vrste čitateljskih klubova (prema dobi, spolu, posebnim interesima, žanru…). Pokretanje/osnivanje kluba. Marketing. Koordinacija, knjižnična logistika. Voditelj/moderator, članovi. Popratni materijali/proizvodi, dokumentacija, arhiva: osvrti, prikazi, letci, fotografije susreta, baza citata, dnevnici čitanja… Dinamika rasprave, važnost pripreme, uloga moderatora. Komunikacija između sastanaka. Popratne aktivnosti: ocjene pročitanoga, pregled aktivnosti/igara za mlađe. Dodatne aktivnosti/dodane vrijednosti, grananje klupskih aktivnosti: izleti, glasna čitanja, filmska/poetska sekcija, rad s mlađima/ starijima… Evaluacija, povratna informacija, nadgradnja. Prilagodba klubova kroz vrijeme.

Namjena: Narodnim i školskim knjižničarima, svima koji rade s korisnicima ili organiziraju programske aktivnosti za sve životne dobi – od djece školske dobi do korisnika treće životne dobi. Svima koji žele razvijati kulturu čitanja i razgovora o pročitanom kroz duže vremensko razdoblje s istom skupinom korisnika.

U okviru tečaja polaznici će simulirati proces osnivanja, organizacije i vođenja čitateljskih klubova.