U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  organiziramo tečaj  Što donose izmjene norme ISO 9001 za upravljanje kvalitetom za knjižničare?

Namijenjeno: knjižničarima narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Gradska vijećnica, Korzo 16

Datum i vrijeme održavanja: srijeda, 21. lipnja 2017.; 9.30-14.30

Predavač: mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar

Sadržaj: Tečaj je namijenjen kako onima koji u svojim ustanovama već imaju implementiran sustav kvalitete, tako i onima u kojima to još nije uvedeno. Knjižničari će se upoznati s teorijskim i praktičnim osnovama upravljanja kvalitetom te osobito s novim izmjenama norme ISO 9001 na kojoj počiva takav sustav. Promjene koje su se dogodile 2015. u tekstu norme istodobno označavaju i strateške pomake u gledanju na sustav upravljanja kvalitetom i donose nove zadatke za osobe uključene u provođenje kvalitete u ustanovama. Sustav upravljanja kvalitetom je alat za sustavno otkrivanje, otklanjanje i sprečavanje grešaka te za neprestano poboljšavanje radnih procesa i njihovih rezultata ali i upravljanje rizicima. Radionica  će dati odgovore kako sustav s novim promjenama izgleda u praksi, kako izbjeći zamke koje se javljaju kod organiziranja takvog sustava, koja je uloga zaposlenika i kakve su njihove zadaće kod uvođenja i održavanja sustava kvalitete, na koje se koristi od upravljanja kvalitetom može praktično računati te što učiniti kako bi se one najbolje iskoristile.

Ishodi učenja: Polaznici će opisati kako bi primijenili sustav upravljanja kvalitetom na svom radnom mjestu ako on još nije uveden, odnosno kako bi poboljšali radne procese ako je sustav već implementiran te tako unaprijedili poslovanje. Po završetku tečaja od polaznika se očekuje opće razumijevanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu s donesenim izmjenama norme ISO 9001, kao i načelna osposobljenost za vođenje poslova upravljanja kvalitetom u knjižnicama.

Obavezna prethodna prijava sudjelovanja do ponedjeljka, 19. lipnja 2017. na e-mail: ljiljana.crnjar@gkri.hr.