Zatvori

Korisne poveznice

Portal narodnih knjižnica Knjiznica.hr

www.knjiznica.hr

Portal Pitajte knjižničare

http://www.knjiznica.hr/pitajte-knjiznicare

Portal Biblioteke org

http://www.biblioteke.org

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

http://www.min-kulture.hr/

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta

http://public.mzos.hr/Default.aspx

Agencija za odgoj i obrazovanje

http://www.azoo.hr/

Filozofski fakultet u Zagrebu – Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/hr/

Filozofski fakultet u Osijeku – Odsjek za informacijske znanosti

http://web.ffos.hr/infoznanosti/

Sveučilište u Zadru – Odjel za informacijske znanosti

http://ozk.unizd.hr/