Zatvori

Matična djelatnost GKR-a

O djelatnosti

Osnovni je zadatak matične djelatnosti unapređivanje i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i razvoj knjižnica na području svoje nadležnosti. Središnja smo županijska narodna knjižnica k... / Više

Izvješće o radu i plan rada županijske matične službe

Županijska matična služba izvješćuje o svom radu redovitim godišnjim izvješćima koja se dostavljaju Ministarstvu kulture Republike Hrvatske za područje rada s narodnim knjižnicama, Ministarstvu zna... / Više

Matične službe u narodnim knjižnicama drugih županija

Poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice u Republici Hrvatskoj obavlja ukupno 20 županijskih matičnih knjižnica, svaka za svoju županiju, od kojih Knjižnice grada Zagreba imaju na... / Više