Županijska matična služba izvješćuje o svom radu redovitim godišnjim izvješćima koja se dostavljaju Ministarstvu kulture Republike Hrvatske za područje rada s narodnim knjižnicama, Ministarstvu znanosti i obrazovanja za područje rada sa školskim knjižnicama te Zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice − službama nadležnim za pojedine vrste knjižnica.

O radu županijske matične službe Gradska knjižnica Rijeka izvješćuje i svog osnivača, Grad Rijeku u okviru redovitih polugodišnjih i godišnjih izvješća o radu ustanove.

Preuzimanje izvješća: