Grad Bakar

Osnovna škola Bakar

Lokaj 196

51222 Bakar

tel.: 051 761-244

faks: 051 761-356

http://osbakar.skole.t-com.hr

e-mail: ured@os-bakar.skole.hr

Knjižničarka: Vesna Štraser

Zamjena: Paola Mikeli

Osnovna škola Hreljin

Hreljin 217

51226 Hreljin

tel.: 051 809-701

faks: 051 809-501

http://www.os-hreljin.skole.hr

e-mail: os-hreljin@os-hreljin.skole.hr

Knjižničarka: Sanja Miočić

Grad Cres

Osnovna škola Frane Petrića

Šetalište 20. travnja 56

51557 Cres

tel.: 051 571-211

faks: 051 571-136

http://www.os-fpetrica-cres.skole.hr

e-mail:os-cres@os-fpetrica-cres.skole.hr

Knjižničarka: Antonela Dunković

e-mail: os.fpetrica.knjiznica@gmail.com

Zamjena: Marija Miletić

e-mail: 

Grad Crikvenica

Osnovna škola Vladimira Nazora

Vinodolska bb

51260 Crikvenica

tel./faks: 051 781-091; knjižnica: 098 919-2603

http://www.skola-nazor.hr

e-mail: skola@os-vnazora-crikvenica.skole.hr

Knjižničarka: Renata Gržac

Osnovna škola Zvonka Cara

Kotorska bb

51260 Crikvenica

tel./faks: 051 241-866

http://os-zvonka-cara-crikvenica.skole.hr

e-mail: tajnistvo@os-zvonkacara.hr

Knjižničaka: Milena Matrljan

e-mail: knjiznica@os-zvonkacara.hr

Grad Čabar

Osnovna škola “Petar Zrinski”

Narodnog oslobođenja 5

51306 Čabar

tel.: 051 821-147

faks: 051 821-016

http://www.os-pzrinski-cabar.skole.hr

e-mail: ured@os-pzrinski-cabar.skole.hr

Knjižničarka: Vilma Žagar

PŠ Gerovo

Zagrebačka bb

51304 Gerovo

tel./faks: 051 823-169

e-mail: os.gerovo@ri.t-com.hr

Knjižničarka: Vilma Žagar

PŠ Prezid

Goranska 106

51307 Prezid

tel./faks: 051 822-116

e-mail: os.prezid@ri.t-com.hr

Knjižničarka: Vilma Žagar

PŠ Tršće

Ivana Kovača 16

51305 Tršće

tel./faks: 051 824-160

e-mail: os.trsce@ri.t-com.hr

Knjižničarka: Vilma Žagar

Grad Delnice

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 2

51300 Delnice

tel./faks: 051 812-263

http://os-igkovacica-delnice.skole.hr

e-mail: os.delnice@oskovacic.tcloud.hr

Knjižničarka: Sarita Šimac

Osnovna škola Frana Krste Frankopana

Kralja Tomislava 12 a

51301 Brod na Kupi

tel./faks: 051 837-172: knjižnica: 091 523 6509

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/skola

e-mail: brodkupa@yahoo.com

Knjižničarka: Mihaela Špoljarić

Zamjena: Tina Majnarić

Grad Kastav

Osnovna škola “Milan Brozović”

Skalini istarskog tabora 3

51215 Kastav

tel.: 051 691-308

faks: 051 601-069

http://os-mbrozovic-kastav.com

e-mail: os-kastav@os-mbrozovic-kastav.skole.hr

Knjižničarka: Ines Mladenić-Grubešić

Grad Kraljevica

Osnovna škola Kraljevica

Strossmayerova 35

51262 Kraljevica

tel.: 051 281-212

faks: 051 283-053

http://os-kraljevica.skole.hr

e-mail: ured@os-kraljevica.skole.hr

Knjižničarka: Iva Fabris Jokić

 

Grad Krk

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk

Frankopanska 40

51500 Krk

tel.: 051 604-263

faks: 051 661-943

http://osnovnaskolakrk.hr

e-mail: skola.krk@os-fkfrankopan-krk.skole.hr

Knjižničar: Predrag Perožić

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan, PRO Vrh

Kod škole 4, Vrh

51500 Krk

tel: 051 865-150

faks: 051 865-195

http://osnovnaskolakrk.hr/vrh/

e-mail: skola.vrh@os-fkfrankopan-krk.skole.hr

Knjižničarka: Irena Žgaljić Magašić

Općina Baška

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk PŠ Baška

Zvonimirova 120

51523 Baška

tel.: 051 856-811

http://osnovnaskolakrk.hr/baska/

e-mail: skola.baska@os-fkfrankopan-krk.skole.hr

Knjižničar: Predrag Perožić

Općina Punat

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk PRO Punat

Pod topol 18

51521 Punat

tel./faks: 051 854-116

http://osnovnaskolakrk.hr/punat/

e-mail: os.punat@gmail.com

Knjižničarka: Irena Žgaljić Magašić

Općina Vrbnik

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk, PŠ Vrbnik

Retec 5

51516 Vrbnik

tel. /faks: 857-085

http://osnovnaskolakrk.hr/vrbnik/

e-mail: osvrbnik@post.t-com.hr

Knjižničarka: Irena Žgaljić Magašić

Općina Malinska

Osnovna škola "Malinska - Dubašnica"

Stipkino 7 Bogovići

51511 Malinska

tel.: 051 859-151

faks: 051 858-552

http://osnovnaskolakrk.hr/malinska/

e-mail: skola.dubasnica@os-fkfrankopan-krk.skole.hr

Knjižničarka: Simona Šamanić

Općina Omišalj

Osnovna škola Omišalj

Baječ 8

51513 Omišalj

tel.: 051 777-997

faks: 051 841-819

http://os-omisalj.hr

e-mail: ured@os-omisalj.skole.hr

Knjižničarka: Ema Jedrlinić

Zamjena: Anika Žegarac

Općina Dobrinj

Osnovna škola Omišalj, PŠ Dobrinj

Sveti Vid Dobrinjski 2 a

51514 Dobrinj

tel.: 051 848-220

faks: 051 848-170

http://os-omisalj.hr/ps-dobrinj

e-mail: skola.dobrinj@gmail.com

Knjižničarka: Ema Jedrlinić

Zamjena: Anika Žegarac

Grad Mali Lošinj

Osnovna škola Maria Martinolića

Omladinska ul. 11

51550 Mali Lošinj

tel.: 051 231-153; knjižnica int. 203

faks: 051 232-652

http://www.os-mmartinolica-mali-losinj.skole.hr

e-mail: os.maria.martinolica@os-mmartinolica.skole.hr

Knjižničarka: Tatjana Pavoković-Komadina

Grad Novi Vinodolski

Osnovna škola Ivana Mažuranića

Lokvica 2

51250 Novi Vinodolski

tel.: 051 244-465

faks: 051 244-475

http://www.os-imazuranica-novi-vinodolski.skole.hr

e- mail: skola@osivanamazuranica.hr

Knjižničarka: Ana Božić Blažević

e-mail: skolska.knjiznica.novi.vinodolski@gmail.com

Grad Opatija

Osnovna škola Rikarda Katalinića Jeretova

Nova cesta 53

51410 Opatija

tel.: 051 703-910;051 703-912 (knjižnica)

faks: 051 703-918

http://os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr

e-mail: rkj@os-rkatalinic- jeretov-opatija.skole.hr

Knjižničarke: Anamarija Srdoč Brčić

                  Serena Calderara Cvjetović

Zamjena: Lorena Mrvčić Fućak

e-mail: knjiznica.rkj@gmail.com

knjiznica.os.opatija@email.t-com.hr

Grad Rab

Osnovna škola Ivana Rabljanina

Banjol 10

51280 Rab

tel.: 051 724-036; knjižnica: 051 724-036 (int.18)

faks: 051 725-036

http://os-irabljanina-rab.skole.hr

e-mail: osrab@os-irabljanina-rab.skole.hr

Knjižničarka: Mona Othman

Grad Rijeka

Centar za odgoj i obrazovanje

Senjskih uskoka 2

51000 Rijeka

tel. 051 344-145

faks: 051 344-423

http://centar-odgojiobrazovanje-ri.skole.hr

e-mail: ured@centar-odgojiobrazovanje-ri.skole.hr

Knjižničarka: Nataša Jurković

Katolička osnovna škola Josip Pavlišić

Omladinska 14

51000 Rijeka

tel.: 051 569-150

faks: 051 569-151

http://kat-os-jpavlisic.hr/

e-mail: ured@kat-os-jpavlisic.hr

Knjižničarka: Iva Brozić Mance

e-mail: knjiznica@kat-os-jpavlisic.hr

Osnovna škola - Scuola elementare “Belvedere”

Kozala 41

51000 Rijeka

tel.: 051 512-317 ; knjižnica: 051 500-294

faks: 051 500-754

http://os-belvedere-ri.skole.hr

e-mail: belvedere@os-belvedere-ri.skole.hr

Knjižničarka: Cora Antonaz

e-mail: biblioteca.osbelvedere@gmail.com

Osnovna škola “Brajda”

Ivana Rendića 6

51000 Rijeka

tel.: 051 500-353; knjižnica int. 14

faks: 051 513-011

http://www.os-brajda-ri.skole.hr

e-mail: osbrajda@os-brajda-ri.skole.hr

Knjižničarka: Tatjana Krpan Mofardin

Osnovna škola “Centar”

Podhumskih žrtava 5

51000 Rijeka

tel.: 051 372-038; knjižnica: 051 377-365

faks: 051 372-033

http://os-centar-ri.skole.hr

e-mail: centar@os-centar-ri.skole.hr

Knjižničarka: Iva Kovačević

Osnovna škola-Scuola elementare “Dolac”

Dolac 12

51000 Rijeka

tel.: 051 337-185

faks: 051 320-470

http://os-dolac-ri.skole.hr

e-mail: ured@os-dolac-ri.skole.hr

Knjižničarka: Soraja Matulja Sošić

Osnovna škola “Eugen Kumičić”

Franje Čandeka 40

51000 Rijeka

tel.: 051 642-129

faks: 051 689-154

http://www.os-ekumicic-ri.skole.hr

e-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

Knjižničarka: Martina Dubovečak Nekić

e-mail: knjiznica@os-eugenkumicic.hr

Osnovna škola Fran Franković

Ivana Žorža 17 a

51000 Rijeka

tel.: 051 255-447; knjižnica: 051 504-707

faks: 051 504-708

http://os-ffrankovic-ri.skole.hr

e-mail: ured@os-ffrankovic-ri.skole.hr

Knjižničarka: Slavica Mijatović

Osnovna škola-Scuola elementare “Gelsi”

Vukovarska 27

51000 Rijeka

tel.: 051 675-837

faks: 051 678-680

http://www.os-gelsi-ri.skole.hr

e-mail: os.se.gelsi@gmail.com

Knjižničarka: Soraja Matulja Sošić

Osnovna škola “Gornja Vežica”

Gornja Vežica 31

51000 Rijeka

tel.: 051 411-517; knjižnica: int. 15

faks: 051 411-416

http://os-gornja-vezica-ri.skole.hr

e-mail: ured@os-gornja-vezica-ri.skole.hr 

Knjižničarka: Danila Ferenčević

Osnovna škola Ivana Zajca

Škurinjska cesta 7 a

51000 Rijeka

tel.: 051 506-109; knjižnica: 051 561-180

faks: 051 266-085 

http://www.os-izajca-ri.skole.hr

e-mail: skola@os-izajca-ri.skole.hr

Knjižničarka: Koraljka Mahulja-Pejčić

Osnovna škola “Kantrida“

Izviđačka 9

51000 Rijeka

tel.: 051 622-170

faks: 051 622-255

http://os.kantrida.rijeka.skole.t-com.hr

e-mail: ravnatelj@os-kantrida-ri.skole.hr

Knjižničarka: Anđela Žugaj Mišić

Osnovna škola “Kozala”

Ante Kovačića 21

51000 Rijeka

tel.: 051 516-997; knjižnica: 689-941

faks: 051 516-994

http://os-kozala-ri.skole.hr

e-mail: oskozala@os-kozala-ri.skole.hr

Knjižničarka: Nerina Banović

Osnovna škola “Nikola Tesla”

Ivana Klobučarića 1

51000 Rijeka

tel.: 051 315-226

faks: 051 317-165

http://www.os-ntesla-ri.skole.hr

e-mail: os-ntesla@net.hr; ured@os-ntesla-ri.skole.hr

Knjižničarka: dr. sc. Anđelka Tutek

Osnovna škola “Pećine”

Šetalište 13. divizije 25

51000 Rijeka

tel.: 051 217-035; knjižnica: 051 400-589

faks: 051 458-648

http://os-pecine-ri.skole.hr

e-mail: ospecine.rijeka@gmail.com; ured@os-pecine-ri.skole.hr

Knjižničarka: Ksenija Sobotinčić Štropin

OŠ “Pećine”- Knjižnica za djecu s oštećenjem vida

Šetalište 13 divizije 25

tel. 051 690-242

e-mail: djecja.knji.ost.vida@gmail.com

Knjižničarka: Tanja Šupe

Osnovna škola “Pehlin”

Pehlin 34

51000 Rijeka

tel.: 051 269-296

faks: 051 329-008

http://www.os-pehlin-ri.skole.hr

e-mail: os-pehlin-tajnistvo@ri.t-com.hr

Knjižničarka: Danka Jergović

Osnovna škola “Podmurvice”

Podmurvice 6

51000 Rijeka

tel.: 051 675-404; knjižnica: 051 678-791

faks: 051 676-177

http://os-podmurvice-ri.skole.hr

e-mail: ospodmurvice@os-podmurvice-ri.skole.hr

Knjižničarka: Alida Devčić Crnić

Osnovna škola-Scuola elementare “San Nicolo”

Mirka Čurbega 18

51000 Rijeka

tel.: 051 641-524

faks: 051 645-915

http://www.os-san-nicolo-ri.skole.hr

e-mail: se@os-san-nicolo-ri.skole.hr

Knjižničarka: Nataša Jelčić Kovačević 

Osnovna škola “Srdoči”

Ante Modrušana 33

51000 Rijeka

tel./faks: 051 625-950

http://os-srdoci-ri.skole.hr

e-mail: ossrdoci@gmail.comossrdoci@os-srdoci-rijeka.hr

Knjižničarka: Nensi Čargonja Košuta

e-mail: knjiznica.ossrdoci@gmail.com

Zamjena: Biserka Kulišić

Osnovna škola “Škurinje”

Mihačeva draga 13

51000 Rijeka

tel. 051 511-595

faks: 051 516-237

http://www.os-skurinje-ri.skole.hr

e-mail: skola@os.skurinje-ri.skole.hr

Knjižničarka: Majda Pajnić Barišić

Osnovna škola “Trsat”

Slavka Krautzeka 23

51000 Rijeka

tel.: 051 217-206; knjižnica: 452-875

faks: 051 216-775

http://os-trsat-ri.skole.hr

e-mail: os.trsat.rijeka@os-trsat-ri.skole.hr

Knjižničarka: Silvija Franović

Osnovna škola “Turnić”

Franje Čandeka 20

51000 Rijeka

tel.: 051 659-481; knjižnica: 659-495

faks.: 051 645-286

http://www.os-turnic-ri.skole.hr

e-mail: os-turnic@os-turnic-ri.skole.hr

Knjižničarka: Marija Malnar Zidarić

Osnovna škola “Vežica”

Kvaternikova 49

51000 Rijeka

tel.: 051 455-680; knjižnica: 051 455-684

faks: 051 453-868

http://os-vezica-ri.skole.hr

e-mail: iskola@os-vezica-ri.skole.hr

Knjižničarka: Biserka Petrović

Osnovna škola “Vladimir Gortan”

Prilaz V. Gortana 2

51000 Rijeka

tel.: 051 218-749; knjižnica: 452-247

faks: 051 218-749

http://www.os-vgortan-ri.skole.hr

e-mail: ured@os-vgortan-ri.skole.hr

Knjižničarka: Neda Franolić

Osnovna škola “Zamet”

Bože Vidasa 12

51000 Rijeka

tel.: 051 261-113; knjižnica: 261-256

faks: 051 685-050

http://os-zamet-ri.skole.hr

e-mail: zamet@os-zamet-ri.skole.hr

Knjižničarka: Katica Dekanić

e-mail: os-zamet.knjiz@ri.t-com.hr

Grad Vrbovsko

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

Kralja Tomislava 18

51326 Vrbovsko

tel.: 051 875-263

faks: 051 876-574

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr

e-mail: ured@os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr

Knjižničarka: Viktoria Samsa

e-mail: knjiznica.os.vrbovsko@gmail.com

PŠ Nikole Tesle Moravice

Školska 2

51235 Moravice

tel./faks: 051 877-108

Knjižničarka: Ivana Ćurić

PŠ Severin na Kupi

Severin na Kupi 4

51329 Severin na Kupi

tel./faks: 051 870-214

e-mail: ured@os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr

Knjižničarka: Viktoria Samsa

e-mail: knjiznica.os.vrbovsko@gmail.com

Općina Brod Moravice

Osnovna škola Brod Moravice

Školska 3

51312 Brod Moravice

tel./faks: 051 817-135

http://os-brod-moravice.skole.hr

e-mail: skola@os-brod-moravice.skole.hr

Knjižničarka: Sanja Despot Abramović

Općina Čavle

Osnovna škola Čavle

Čavja 47

51219 Čavle

tel.: 051 259-570

faks: 051 259-169

http://os-cavle.skole.hr

e-mail: ured@os-cavle.skole.hr

Knjižničarka: Marta Lončarević

Općina Fužine

Osnovna škola Ivanke Trohar

Breg 124 a

51322 Fužine

tel./faks: 051 835-167

http://os-itrohar-fuzine.skole.hr

e-mail: ured@os-itrohar-fuzine.skole.hr

Knjižničar: Davor Kauzlarić

Općina Jelenje

Osnovna škola Jelenje-Dražice

51218 Dražice

Školska 53

tel.: 051 296-036; knjižnica 051 296-036 (int. 4)

faks: 051 296-107

http://www.os-drazice.skole.hr

e-mail: skola@os-drazice.skole.hr

Knjižničarka: Helena Barić Karajković

Općina Klana

Osnovna škola Klana

Zatrep 5

51217 Klana

tel./faks: 051 808-211; knjižnica int. 4.

http://www.os-klana.skole.hr

e-mail: os-klana@ri.t-com.hr

Knjižničarka: Ksenija Sobotinčić Štropin

Općina Kostrena

Osnovna škola Kostrena

Žuknica 1

51221 Kostrena

tel.: 051 289-768

faks: 051 289-769

http://os-kostrena.skole.hr

e-mail: ured@os-kostrena.skole.hr

Knjižničarka: Korina Udina

Općina Lokve

Osnovna škola Rudolfa Strohala Lokve

Školska 22

51316 Lokve

tel./faks: 051 831-213

http://os-lokve.skole.hr

e-mail: ured@os-lokve.skole.hr; os.rudolfa.strohala@gmail.com

Knjižničarka: Mihaela Špoljarić

Općina Lovran

Osnovna škola Viktora Cara Emina

Ulica 9. rujna 4

51415 Lovran

tel./faks: 051 291-133

http://os-vcemina-lovran.skole.hr

e-mail: ured@os-vcemina-lovran.skole.hr

Knjižničarka: Sandra Salopek

Općina Matulji

Osnovna škola “Dr.Andrija Mohorovičić”

Šetalište Draga Gervaisa 2

51211 Matulji

tel.: 051 274-120

faks: 051 274-121

http://os-amohorovicica-matulji.skole.hr

e-mail: osamohorovicic@os-amohorovicica-matulji.skole.hr

Knjižničarka: Sanja Mrkić-Radivojević

Zamjena: Vjekoslav Kiš

Osnovna škola “Drago Gervais”

Brešca 1

51213 Jurdani

tel.: 051 279-229

faks: 051 279-891

http://os-dgervais-jurdani.skole.hr

e-mail: os-drago-gervais-bresca@ri.t-com.hr

Knjižničarka: Mirela Tuhtan

Općina Mrkopalj

Osnovna škola Mrkopalj

Školska 2

51315 Mrkopalj

tel.: 051 833-172

faks: 051 830-393

http://os-mrkopalj.skole.hr

e-mail: mrkopalj@os-mrkopalj.skole.hr

Knjižničarka: Zora Karlović

Općina Ravna Gora

Osnovna škola dr. Branimira Markovića

Ivana Mažuranića 22

51314 Ravna Gora

tel.: 051 818-770

faks: 051 818-438

http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr

e-mail: os.branimira.markovica.ravna.gora@ri.t-com.hrured@os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr

Knjižničarke: Žaklina Majetić Mufić, Tina Majnarić

Općina Skrad

Osnovna škola Skrad

Školska 2

51311 Skrad

tel./faks: 051 810-695

http://www.os-skrad.skole.hr

e-mail: os-skrad@os-skrad.skole.hr

Knjižničarka: Sanja Despot Abramović

Općina Vinodolska

Osnovna škola dr. Josipa Pančića

Kičeri bb

51253 Bribir

tel./faks: 051 248-113

http://www.os-josipapancica.hr

e-mail: skola@os-jpancica-bribir.skole.hr

Knjižničarka: Đina Grbić

Osnovna škola Jurja Klovića

Tribalj 21

51243 Tribalj

tel./faks: 051 798-491

http://www.os-jklovica-tribalj.skole.hr

e-mail: skola@os-jklovica-tribalj.skole.hr

Knjižničar: Davor Kauzlarić

Općina Viškovo

Osnovna škola “Sveti Matej”

Vozišće 13

51 216 Viškovo

tel.: 051 256-226

faks: 051 503-585

http://www.os-sveti-matej-viskovo.skole.hr

e-mail: skola@os-sveti-matej-viskovo.skole.hr

Knjižničarka: Jasminka Bertović Pupić