Pravilnik o matičnoj djelatosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232299.html

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/308262.html

Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/269457.html

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288524.html

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/2011)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_584.html

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 16/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_16_333.html