Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj sa standardima za pokretne knjižnice-bibliobuse (NN 58/99)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/270810.html

Standard za školske knjižnice (NN 34/00)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/272719.html

Državno pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339618.html

Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (63/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2130.html

Uredbe

Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312673.html