Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 35/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/259439.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/266088.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/233182.html

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,NN 27/93, NN 38/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/253304.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/258359.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_847.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) (NN 106/12)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 67/03, 79/07, 80/11)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2491.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_80_1707.html

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 87/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_07_69_1284.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_151_2180.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2130.html

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst) (126/12)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_126_2705.html