Članarina i zakasnina

 

Godišnja članarina u odjelima i ograncima

50,00 kn

Kolektivna godišnja članarina

40,00 kn

Godišnja članarina za članove Matice umirovljenika

40,00 kn 

Godišnja članarina za nezaposlene 

25,00 kn 

Godišnja članarina za invalide rada 

25,00 kn 

Godišnja članarina za dostavu knjiga

25,00 kn 

Tromjesečna članarina

30,00 kn

Godišnja članarina u bibliobusu

10,00 kn

Zakasnina po danu za knjige

0,50 kn

Zakasnina po danu za CD/DVD

0,50 kn

Korištenje i rezervacija

 

Naknada za jednokratno korištenje

6,00 kn

Korištenje jednog primjerka građe u Narodnoj čitaonici

2,00 kn

Korištenje više primjeraka građe u Narodnoj čitaonici

6,00 kn

Manipulativni troškovi međuknjižnične posudbe

6,00 kn

Rezervacija knjige

10,00 kn

Fotokopiranje knjižnične građe

 

- A4 crno-bijelo/stranica

1,00 kn

- A3 crno-bijelo/stranica

2,00 kn

- A4 u boji/stranica

4,00 kn

- A3 u boji/stranica

8,00 kn

Printanje s računala: 

 

A4 crno-bijela stranica 

0,50 kn 

A4 u boji/stranica

2,00 kn 

Skeniranje knjižnične građe (do formata A4)

 

Skeniranje do formata A4/sken

1,00

Ostale naknade

 

Naknada za izgubljenu iskaznicu

10,00 kn

Naknada za oštećeni i izgubljeni CD/DVD

50,00 kn

Naknada za oštećenu kutiju CD-a/DVD-a

5,00 kn

Naknada za oštećenu/izgubljenu knjigu* (Ako nije moguće nabaviti isto ili novije izdanje izgubljenog/oštećenog naslova)

100,00 kn

Naknada za preuzimanje knjižnične građe po ovlaštenoj osobi

30,00 kn

CD za presnimavanje 

3, 00 kn 

 

 

*Članovi su dužni čuvati knjižničnu građu. U slučaju gubitka ili oštećenja knjižnične građe, članovi su dužni nabaviti isto ili novije izdanje istog naslovaAko to nije moguće, član je dužan platiti paušalnu naknadu utvrđenu Cjenikom Knjižnice.