Predavanja za roditelje starijih osnovnoškolaca na roditeljskim sastancima u školama.

Program se nastavlja na programe Knjiga 'mjesto dude i Slovo po slovo i govori o važnosti knjige i čitanja u životu petaša. Ostvaruje se u suradnji s osnovnim školama na području grada Rijeke i provodi na roditeljskim sastancima, 15-minutnim izlaganjem koje govori o važnosti čitanja djeci i s djecom koje ne smije prestati prelaskom djeteta u više razrede osnovne škole, dapače, u tim izuzetno osjetljivim godinama uloga roditelja u razvoju čitatelja poprima nove dimenzije. Prelaskom iz razredne u predmetnu nastavu djeca se suočavaju s novom i drugačijom situacijom koja donosi brži ritam učenja, opsežnije gradivo, zahtjevnije zadatke.

Čitanje s razumijevanjem presudna je vještina za svako napredovanje tijekom školovanja. Knjižnica, uz literaturu za djecu i roditelje, nudi kvalitetno osmišljene aktivnosti za poticanje čitanja i razvijanje kulture čitanja. Čitateljski klubovi, vježbe pisanja, radionice stripa i slični knjižnični programi oplemenjuju slobodno vrijeme školaraca, pružajući im pritom edukaciju na zabavan način. Roditeljima se želi skrenuti pažnja na ustanovu koja djeci nudi sadržaje zasnovane na kvaliteti i kreativnosti te na taj način potiče u djece razvoj interesa i osobnih vještina koje zatvaraju vrata dosadi i sprečavaju stvaranje loših navika, a otvaraju cijeli jedan svijet mašte, znanja i novih prilika.

Kratko izlaganje roditelje upoznaje s uslugama Gradske knjižnice Rijeka namijenjenim djeci i roditeljima. Podsjeća ih na ulogu knjižnica u razvoju djece, u razvoju čitateljskih vještina, u socijalizaciji djece u kulturnom okruženju te u njihovu otkrivanju svijeta u njegovoj širini i različitosti. Ističe važnost njegovanja kulture dolaženja u knjižnicu i čitanja djeci i s djecom.

Mjesto i vrijeme održavanja: 

Termin i lokacija po dogovoru.

kontakt: programi@gkri.hr