Pristupačnost mrežne stranice Gradske knjižnice Rijeka gkr.hr

Gradska knjižnica Rijeka prepoznaje veliki značaj pružanja pristupa digitalnome sadržaju kao što određuje Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija. Pristup za sve, osobito osobama s posebnim potrebama, Knjižnica kontinuirano procjenjuje i poboljšava razinu pristupačnosti.

Izjava o pristupačnosti Knjižnica nastoji osigurati pristupačnost svojih službenih stranica gkr.hr u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Narodne novine 17, 19(23. 9. 2019.), kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, SL L 327, 59(2. 12. 2016.). Izjava o pristupačnosti odnosi se na korporativno mrežno sjedište Gradske knjižnice Rijeka na adresi gkr.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija gkr.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme za pristupačnost tehnologija u javnome sektoru, EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Riječ je o web odredištu nastalom 2013. godine, a prema određenim web standardima 2012./2013. godine pa je u tom smislu dio rješenja neadekvatan, a dizajn zastario prema novim potrebama korisničkog iskustva.

Nepristupačan sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

• Stranica nema ugrađene alate za promjenu kontrasta i veličine slova.

• Fotografije - s obzirom da stranica kao dio komunikacijske strategije u svojoj strukturi ima i portal Magazin GKR koji je izrazito vizualan (intenzivna upotreba fotografija) korištenje istih je otežano, a sve fotografije nisu adekvatno označene metapodacima.

• Navigacija – kompleksna zbog složenosti sadržaja

• Zbog dinamičnosti sadržaja stranica, kontrast teksta i slika u odnosu na pozadinu stranica ne prikazuje se dovoljno jasno. Potrebno je na stranici
dodati opciju kontrole kontrasta.

• Operabilnost - područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone za korisnike s motoričkim teškoćama nisu dovoljno velika. Veličinu slova nije moguće promijeniti bez gubitka okolnog teksta (sadržaja). Potrebno je dodati mogućnost promjene veličine slova, te opciju uključivanja fonta pogodna za osobe s disleksijom.

• Razumljivost - Neke ikone i poveznice ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode, nemaju pridružen naziv.

• Stabilnost - Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način.

• Otežana čitljivost polja za newsletter zbog nedostatka koda 

Podizanje razine pristupačnosti Knjižnica na mrežnome mjestu gkr.hr radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, vođenju i održavanju sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji ured za razvoj digitalnoga društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Mrežno odredište gkr.hr u ovom obliku kreirano je 2013. godine te ulazi u zonu zastarjelih web stranica. Ujedno nastaje nova knjižnična zgrada u kompleksu „Benčić“ uz koju treba biti vezana i izrada novog web odredišta nakon 2021. godine. Knjižnica nema vlastite ljudske resurse pa se cijeli razvoj web stranice odvija suradnjom s vanjskim suradnicima, pa će sve daljnje akcije biti usmjerene traženju novog rješenja.

Prilikom izrade novog web odredišta u proces će biti uključene i osobe s posebnim potrebama s relevantnim iskustvom za pitanja pristupačnosti. Također, prilikom izrade posebna pažnja bit će posvećena, uz navedene norme, na usklađenosti sa CARNET-ovim Smjernicama za osiguranje digitalne pristupačnosti.

Priprema izjave o pristupačnosti Izjava je sastavljena 14. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

Knjižnica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Posjetitelje i korisnike mrežne stranice molimo da nas obavijeste putem elektroničke pošte marketing@gkri.hr primijete li neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom.

Postupak praćenja provedbe propisa Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnoga sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnih stranica Kataloga, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Pretplati se!

Prijavite se za primanje "newslettera" Gradske knjižnice Rijeka i saznajte na vrijeme što se događa u našim odjelima i ograncima diljem grada, što se čita, komentira i preporučuje u Magazinu te koje nam se ideje vrte po glavi... I zapamtite - čitamo se na internetu, ali vidimo u knjižnici. :)

Prijavite se za primanje "newslettera" Gradske knjižnice Rijeka i saznajte na vrijeme što se događa u našim odjelima i ograncima diljem grada, što se čita, komentira i preporučuje u Magazinu te koje nam se ideje vrte po glavi... I zapamtite - čitamo se na internetu, ali vidimo u knjižnici. :)


Suglasan sam s obradom mojeg e-maila kao osobnog podatka za svrhu primanja newslettera Gradske knjižnice Rijeka. Pročitajte obavijest o obradi osobnih podataka ovdje.