Osnovna je zadaća matične djelatnosti obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnoga rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.

 

Županijska matična razvojna služba kao organizacijska jedinica GKR obavlja poslove prema utvrđenom planu i programu rada.

Kontakt: 

Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, voditeljica Županijske matične razvojne službe

e-mail: ljiljana.crnjar@gkri.hr

Lara Pavić, knjižničarka, stručna suradnica za matičnu djelatnost

e-mail:  lara.pavic@gkri.hr

Tel. 051 212-029; 211-139, 099 2832-499

Adresa: Matije Gupca 23, Rijeka

Služba obavlja sljedeće aktivnosti:

– sudjeluje u radu Stručnog vijeća županijskih matičnih razvojnih službi i Središnjeg stručnog vijeća svih matičnih razvojnih službi Republike Hrvatske sukladno članku 13. ovog Pravilnika

– obavlja poslove matične djelatnosti utvrđene člankom 33. i 34. Zakona

– nadzire obavljanje knjižnične djelatnosti sukladno članku 43. Zakona

– nadzire provođenje specifičnih zadaća knjižnica sukladno Standardu za narodne knjižnice i Standardu za školske knjižnice u knjižnicama s područja svoje nadležnosti

Edukacija.jpeg

– na temelju navedenih praćenja izrađuje analize stanja u knjižnicama i njihov stupanj usklađenosti sa standardima te o tome izvješćuje osnivače, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, ministarstvo nadležno za poslove kulture i  ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja

– daje stručno mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje odnosno početak rada knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti te njihovih ustrojstvenih i organizacijskih oblika, sukladno članku 11. stavku 2. Zakona

– sustavno prati usklađenost planova rada i rada samih knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti s nacionalnim planom razvitka knjižnica i knjižnične djelatnosti

– savjetuje knjižnice i predlaže rješenja u svim aspektima knjižničnog poslovanja sa svrhom dostizanja standarda

– koordinira umrežavanje knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti i njihovo uključivanje u knjižnični sustav Republike Hrvatske sukladno članku 33. stavku 2. Zakona

– koordinira i nadzire unos statističkih podataka narodnih i školskih knjižnica u županiji u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

– skrbi o ravnomjernom razvoju i izgradnji jedinstvene mreže knjižnica na području županije te sa svime upoznaje nadležna nadređena upravna i stručna tijela

20231212_071332.jpg

– surađuje u projektiranju i opremi prostora narodnih i školskih knjižnica, posebice pri izgradnji novih knjižnica, škola i sl.

– pomaže knjižnicama pri uvođenju novih načina rada, novih oblika poslovanja, novih tehnologija te upućuje djelatnike u nove i složenije poslove

– samostalno ili u suradnji s drugima organizira savjetovanja, seminare i druge oblike stalnog stručnog usavršavanja knjižničnog osoblja

– surađuje u stručnim projektima koje na razini države pokreće Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i potiče suradnju na zajedničkim projektima županije (npr. digitalizacija zavičajne građe, programi, manifestacije i sl.)

– obavlja poslove pružanja stručne pomoći vezano uz utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu na zahtjev Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

– obavlja i druge poslove prema zahtjevu nadležne matične knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Novosti za knjižničare

Pogledaj sve.
/
Za knjižničare

Skupovi knjižničara osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije

Županijska matična razvojna služba, organizirala je skupove knjižničara osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije, po prvi puta u novoj zgradi Gradske knjižnice Rijeka.
/
Za knjižničare

Najava stručnog usavršavanja knjižničara Primorsko-goranske županije

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara i tijekom 2024. održat će se nekoliko webinara namijenjenih stručnom usavršavanju knjižničara Primorsko-goranske županije.
/
Za knjižničare

Započeo unos statističkih podataka o poslovanju knjižnica za 2023. godinu

U razdoblju od 15. siječnja do 23. veljače 2024. provodi se unos statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica u Republici Hrvatskoj u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica.

Edukacije i programi

Istraži GKR programe
/
Za knjižničare

Najava stručnog usavršavanja knjižničara Primorsko-goranske županije

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara i tijekom 2024. održat će se nekoliko webinara namijenjenih stručnom usavršavanju knjižničara Primorsko-goranske županije.
/
Edukacije

Tečaj: II.23. Osnove preventivne zaštite pisane građe (e-tečaj)

Namjena: E-tečaj je namijenjen knjižničarima, vlasnicima baštinskih knjižnica/zbirki i restauratorima.
/
Edukacije

IX.8. Izrada animacija i prezentacija korištenjem mrežnog alata Powtoon (e-tečaj)

E-tečaj bavi se temom izrade animiranih prezentacija u mrežnom alatu PowToon.
Ikona: Katalog

Knjižnice Primorsko-goranske županije

Zanimljive priče

Malo Nade za tinejdžere: Umijeće čitanja (ili zašto nas gnjave sa školskom lektirom)

Kada bi od mene netko tražio praktičnu definiciju lijepe književnosti, rekla bih da je to putovanje s vodičem. Čitajući knjige, mi putujemo. Pisac knjige vodič je koji nas može odvesti bilo kamo i u bilo koje vrijeme.

Ikona: Katalog

Skupni katalog narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije

Istražite fond knjižnica kroz skupni katalog svih knjižnica Primorsko-goranske županije,

Inspiracija

Dostupan hrvatski prijevod inspirativnog teksta Shannon Mattern "Knjižnica kao infrastruktura"

Vrlo zanimljiv tekst o knjižnicama sadašnjosti i budućnosti preveden je u sklopu projekta “Pustijerna” i biblioteke 0 Općenito.

Neil Gaiman: Zašto naša budućnost ovisi o knjižnicama, čitanju i sanjarenju

Predavanje Neila Gaimana objavljeno u Guardianu izazvalo je iznimno veliku pažnju čitatelja. Zbog njegovog značaja i intrigantnosti izrečenih teza donosimo prijevod inspirativnog teksta.

Pretplati se!

Prijavite se za primanje "newslettera" Gradske knjižnice Rijeka i saznajte na vrijeme što se događa u našim odjelima i ograncima diljem grada, što se čita, komentira i preporučuje u Magazinu te koje nam se ideje vrte po glavi... I zapamtite - čitamo se na internetu, ali vidimo u knjižnici. :)

Vaša e-mail adresa neće biti otkrivena neovlaštenim trećim osobama i koristi se isključivo u svrhu informiranja. 


Suglasan sam s obradom mojeg e-maila kao osobnog podatka za svrhu primanja newslettera Gradske knjižnice Rijeka. Pročitajte obavijest o obradi osobnih podataka ovdje.