Ne bi li dobro funkcionirao sustav Knjižnice potrebna su pravila i njihovo pridržavanje.

Pravilnik o pružanju usluga

PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA I KORIŠTENJU KNJIŽNIČNE GRAĐE (pdf dokument, 147,59 kB)

Članovi Knjižnice mogu odjednom posuditi ukupno četiri knjige ili zvučne knjige i dvije e-knjige Svaki član Knjižnice može posuditi 4 primjerka neknjižne građe (glazbeni CD, video DVD, elektronička građa).

Ako su korisnicima Knjižnice potrebne knjige koje trenutačno nisu dostupne u Knjižnici, mogu ih rezervirati. 
Neknjižna građa se ne može rezervirati.

Knjižnična građa daje se na posudbu izvan Knjižnice ili na korištenje u Knjižnici i u čitaonicama.

Knjižničnu građu smiju posuđivati samo članovi Knjižnice.

Građa referentne zbirke, zbirke novina i časopisa i drugih posebnih zbirki, po odluci ravnatelja, a na prijedlog Stručnog vijeća, koristi se samo u prostorima Knjižnice.

Rokovi posudbe

Dopušteni rok posudbe građe u svim odjelima, ograncima i bibliobusima je 30 dana.
Po isteku roka posudbe knjižnična građa se mora vratiti ili produžiti rok posudbe.

Rok posudbe može se produžiti samo jednom, za još jedan posudbeni rok, računajući od dana prve posudbe. Produženje se obavlja osobno, telefonom ili elektroničkom poštom na adresu odjela ili ogranka u kojem je građa posuđena. Rok posudbe ne može se produžiti ako je knjiga na popisu rezervacija. 

Ako se knjižnična građa  ne vrati, a rok posudbe ne produži, članovima se naplaćuje zakasnina.
Zakasnina se zaračunava po fizičkoj jedinici knjižnične građe i danu kašnjenja.
Zakasnina se naplaćuje prema Cjeniku Knjižnice. 

Članovima Knjižnice koji su prekoračili rok posudbe upućuje se pismena opomena.
Ako član Knjižnice ni nakon treće opomene ne vrati posuđene knjige i ne podmiri svoje obveze kao što je propisano ovim Pravilnikom, gubi pravo članstva u Knjižnici i protiv njega se može pokrenuti sudski postupak za povrat knjižnične građe.

Izgubljena/oštećena knjiga

Članovi su dužni čuvati knjižničnu građu. U slučaju gubitka ili oštećenja knjižnične građe, članovi su dužni nabaviti isto ili novije izdanje istog naslova.
Ako to nije moguće, član je dužan platiti paušalnu naknadu utvrđenu Cjenikom Knjižnice.

Pristup internetu 

Usluga pristupa internetu pruža se sukladno Načelima usluge pristupa internetu u Gradskoj knjižnici Rijeka.
Pristup internetu i korištenje računala regulirano je posebnim Pravilima koja su sastavni dio Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Uvjeti korištenja fillmske zbirke u Ogranku Drenova 

Odjednom je moguće posuditi 4 video DVD-a ili druge jedinice neknjižne građe na rok od 5 dana s mogućnošću produženja za još jedan posudbeni rok. Zakasnina iznosi 0,50 kn po danu!

Korisnik je dužan oštećenu jedinicu građe zamijeniti novom ili platiti procijenjeni iznos.

Uvjeti korištenja glazbene i filmske zbirke u Ogranku Turnić 

Glazbene CD-e, video DVD-e i elektroničku građu može posuđivati svaki član Knjižnice (osim članova Bibliobusa) bez dodatnih uvjeta.

Korištenje glazbenih CD-a u prostoru Knjižnice:

Odjednom je moguće posuditi 1 CD za slušanje koristeći predviđenu tehnologiju - CD-player i slušalice.

Korisniku je dopušteno pri svakom posjetu Knjižnici koristiti najviše 3 glazbena CD-a.

Ako je interes za glazbenom slušaonicom veći, korisnik će nakon 60 minuta ustupiti mjesto drugome.

Mole se korisnici da pažljivo rukuju  tehnologijom te da nakon svakog slušanja glazbe daljinski upravljač vrate djelatniku Knjižnice.

Posudba CD-a, DVD-a i elektroničke građe izvan Knjižnice:

Odjednom je moguće posuditi 2 jedinice: CD / DVD / el. građa (ne češće od jednom dnevno) na rok od 5 dana s mogućnošću produženja za još jedan posudbeni rok. Zakasnina iznosi 0,50 kn po danu za 1 CD/DVD!

Korisnik je dužan oštećeni ili izgubljeni CD/DVD zamijeniti novim ili platiti procijenjeni iznos. Naknada za oštećenu kutijicu iznosi 5 kn.

Glazbene CD-e nije preporučljivo slušati na računalu već isključivo na CD-playeru.

Uvjeti korištenja Županijskog bibliobusa

Pravo korištenja usluga bibliobusa ostvaruje se upisom na temelju čega član dobiva člansku iskaznicu.

Člansku iskaznicu potrebno je pokazati knjižničaru pri svakom posjetu bibliobusu!

Odjednom je moguće posuditi 4 knjige i 2 CD i DVD.

Za posuđenu građu korisnik je osobno odgovoran.

Dopušteni rok posudbe je  30 dana.

Po isteku, rok posudbe može se produžiti  za još jedan posudbeni rok. Rok posude CD-a i DVD-a nije moguće produžiti.

Za prekoračenje roka posudbe naplaćuje se zakasnina u iznosu 0, 50 kn po danu i po knjizi/CD-u/DVD-u.

Korisnik je dužan oštećenu knjižničnu građu zamijeniti novom ili platiti procijenjeni iznos.

Pretplati se!

Prijavite se za primanje "newslettera" Gradske knjižnice Rijeka i saznajte na vrijeme što se događa u našim odjelima i ograncima diljem grada, što se čita, komentira i preporučuje u Magazinu te koje nam se ideje vrte po glavi... I zapamtite - čitamo se na internetu, ali vidimo u knjižnici. :)

Vaša e-mail adresa neće biti otkrivena neovlaštenim trećim osobama i koristi se isključivo u svrhu informiranja. 


Suglasan sam s obradom mojeg e-maila kao osobnog podatka za svrhu primanja newslettera Gradske knjižnice Rijeka. Pročitajte obavijest o obradi osobnih podataka ovdje.